Tysk studie varnar: Barn kan sprida virus lika effektivt som vuxna

Barninfektionsläkaren Otto Helve bedömer att riskerna med en återgång till skolvardagen är små. – Då man följt med smittkedjorna har man kunnat konstatera att barn sprider smittan i betydligt mindre grad än vuxna, säger han. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Samtidigt som skolor och daghem öppnas förekommer motstridiga uppgifter om smittorisken bland barn. En färsk, tysk studie höjer ett varningens finger. Men barnläkaren Otto Helve bedömer att riskerna är små när de finländska skolorna slår upp sina dörrar.

Regeringens beslut att öppna skolorna efter ungefär två månader av distansundervisning bygger delvis på medicinska argument. Under vårens lopp har flera rapporter framhållit att coronaviruset inte sprids särskilt aktivt i barngrupper.

Dessutom har barns och ungas symtom i regel varit mycket lindriga. I Finland har inte ett enda barn hittills behövt sjukhusvård på grund av coronaviruset. Och enligt studier i bland annat Italien, Kina och USA utgör barn bara mellan en och fem procent av dem som insjuknar i covid-19.

Likartad virusmängd

Men forskningsresultaten är inte entydiga. En grupp tyska forskare under ledning av virologen Christian Drosten, som fungerar som rådgivare till den tyska regeringen och hörde till dem som identifierade sarsviruset 2003, publicerade nyligen en studie som antyder att barn kan sprida coronasmittan lika effektivt som vuxna.

Forskningsresultaten, som bland annat HS tidigare skrivit om, visade att prover från barn som testat positivt innehöll lika mycket virus som prover från vuxna, trots att barnen uppvisade lindrigare symtom. Enligt forskarna kan det här innebära att skolor och daghem löper risk att utvecklas till smittohärdar då restriktionerna avvecklas.

"Utifrån resultaten måste vi varna för en obegränsad öppning av skolor och daghem", skriver forskarna i rapporten.

Resultaten, som grundar sig på 60 000 virusprover tagna i Berlin, är preliminära och rapporten är inte referentgranskad.

Dödsfall

Från New York kommer samtidigt rapporter om att tre barn avlidit i symtom med coronakoppling. Även i andra länder utreds samband mellan sjuka barn och något som verkar vara Kawasakis sjukdom, eller toxiskt chocksyndrom, som tros ha orsakats av covid-19.

Den sällsynta Kawasakis sjukdom ger symtom som feber, hudutslag och svullna körtlar. I svårare fall kan också blodkärlen bli inflammerade så att även vitala organ, som hjärtat och dess kransartärer, drabbas.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo sade enligt New York Times att han ser en ny risk för barn i samband med coronavirusets spridning.

Små risker

Uppgifterna är alltså delvis motsägelsefulla när det gäller smittspridningen och symtomen bland barn. Otto Helve, specialistläkare i infektionssjukdomar hos barn, håller ändå fast vid att riskerna är mindre bland barn än bland vuxna utifrån det man just nu vet.

– Då man följt med smittkedjorna har man kunnat konstatera att barn sprider smittan i betydligt mindre grad än vuxna. Den eventuella kopplingen till Kawasakis sjukdom är bara i utredningsskedet, säger Helve.

Varför finns det så många motstridiga uppgifter om coronasmitta bland barn?

– Intresset för coronaviruset är stort överallt, också bland forskarna. Just nu publiceras många studier innan de genomgått referentgranskning, som i vanliga fall fungerar som kritisk bedömning. En stor del av den kritiska bedömningen överlåts till läsarna. I nuläget är källkritik viktigare än någonsin.

Finns det en möjlighet att de lindrigare symtomen hos barn lett till att smittspridning inte observerats på samma sätt som hos vuxna?

– Bedömningen att barn sprider smitta i lägre grad än vuxna har inte förändrats. Den grundar sig på kontaktutredningar där man kartlagt hur smittkedjor framskrider utifrån enskilda konstaterade fall. I kontaktutredningar kallas den person som utgör ursprunget till en smittkedja för ett indexfall. I de internationella rapporterna har indexpersonen ytterst sällan varit ett barn.

Hurdan inverkan kan skolöppningen ha på virusläget i Finland, i ljuset av den tyska studien?

– I den aktuella studien har man utgått från virusmängden i svalget för att dryfta om barn kan vara lika smittsamma som vuxna. Men metoden som använts skiljer inte mellan delar av virus, döda virus och levande virus. Det finns många andra mekanismer som inverkar på smittspridningen. Kontaktutredningar ger bättre möjligheter att täcka alla faktorer. Utifrån de utredningarna är risken med en återgång till närundervisning liten.

Finns det någon anledning för vanliga familjer att oroa sig när skolorna öppnas?

– Genom att följa direktiven kan man skapa en trygg omgivning i skolorna, även om barnen som sagt löper en mycket liten risk att själva insjukna eller föra smittan vidare.

I Sverige har skolorna hållits öppna hela tiden. Hur ser du på Sveriges strategi?

– Genom att följa med läget i Sverige och i andra länder som antingen aldrig övergått till distansundervisning, eller som redan återgått till närundervisning, kan vi få mer information om hur närundervisningen fungerar i en epidemisituation. Vi har inte fått kännedom om några smittkedjor som barn satt i gång i Sverige, trots att skolorna hållits öppna.

Övriga källor: TT, HBL-arkiv

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning