Tyck till om att åldras i Europa

Nu finns en god möjlighet att påverka EU direkt i en fråga som är av största betydelse för samhällen och de olika åldersgrupperna – även de äldre.

I dag är cirka 20 procent av befolkningen i Europa äldre än 65 år och deras andel av befolkningen kommer att öka markant under de kommande årtiondena. En betydande strukturell ändring sker och den europeiska kommissionen har därför placerat de demografiska ändringarna högt i sin arbetslista.

EU-kommissionen har nyligen (27.1) publicerat en grönbok som är ett diskussionsunderlag i ärendet. I dokumentet berör man verkligt tungt vägande frågor för att klarlägga hur samhällena skall kunna klara av de socioekonomiska konsekvenserna av ändringarna, bland annat pensionssystemen, generationsöverskridande samverkan och ett inkluderande, en aktivering av både yngre och äldre. EU:s grönbok om åldrande (även på svenska) är COM (2021) 50 final och hittas till exempel på kommissionens hemsida.

Kommissionen frågar vad vi ska göra och sporrar till en bred, politisk debatt. Ett öppet, publikt samråd har öppnats och alla intresserade – både enskilda och föreningar etcetera kan fritt framföra sina åsikter, kommentarer och förslag. Kommissionen ämnar notera dessa, för att med detta som grund ta nästa steg med konkretare riktlinjer och förslag om prioriteter och hur EU kan stödja medlemsländerna.

Nu finns en god möjlighet att påverka EU direkt i en fråga som är av största betydelse för samhällen och de olika åldersgrupperna – även de äldre. Så min uppmaning är till envar att "tyck till!". Samrådet är öppet till och med den 21 april.

Filip Hamro-Drotz, pensionär, Grankulla

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning