Tvisten mellan Teknologiindustrin och Industrifacket är fortfarande olöst

Teknologiindustrins arbetsmarknadschef Minna Helle hoppas att det inte blir nya stridsåtgärder, Industrifackets ordförande Riku Aaltonen säger att medlingsbudet inte har äventyrat konkurrenskraften. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Teknologiindustrin och Industrifacket har skjutit ner riksförlikningsmannens medlingsbud. Kollektivavtalsförhandlingarna inom exportindustrin ses som riktgivande för andra branscher.

Varken arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin eller fackförbundet Industrifacket var nöjda med riksförlikningsmannen Vuokko Piekkalas medlingsbud i teknologibranschens kollektivavtalsförhandlingar. Både Teknologiindustrin och Industrifacket meddelade på fredagseftermiddagen att de inte godkänner medlingsbudet.

Teknologiindustrin meddelade att man förkastar medlingsbudet av kostnadsmässiga och strukturella skäl. Industrifacket var mer konkret i sin motivering och meddelade att de löneförhöjningar som riksförlikningsmannen föreslagit inte är tillräckligt stora.

Enligt Industrifacket skulle medlingsbudet ha inneburit en sammanlagd löneförhöjning på 2,4 procent under en tvåårsperiod.

– Förslaget är långt från den nivå vi själv föreslagit, och den nivån skulle verkligen inte äventyra vår konkurrenskraft globalt, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto i ett pressmeddelande.

Tidigare har parterna också tvistat om de extra 24 arbetstimmarna som tillkom i samband med regeringen Sipiläs konkurrenskraftsavtal.

Oro för nya strejker

Teknologiindustrins arbetsmarknadschef Minna Helle hoppas att de utdragna kollektivavtalsförhandlingarna inte leder till nya stridsåtgärder. Förra veckan deltog Industrifackets medlemmar i en strejk som omfattade flera olika industribranscher.

– Det avtalslösa läget och de omfattande strejkerna i början av december har redan orsakat stor osäkerhet och stora ekonomiska förluster. Den stagnerande ekonomin och sysselsättningen tål inga nya bakslag, säger Helle i ett pressmeddelande.

Det här var redan andra gången som riksförlikningsmannens medlingsbud i teknologibranschens arbetstvist sköts ner. Riksförlikningsmannen presenterade sitt första medlingsbud den 2 december men Industrifacket förkastade det. Teknologiindustrin skulle ha godkänt det första medlingsbudet.

Riksförlikningsmannen har inte meddelat när förhandlingarna mellan parterna kan tänkas fortsätta.

Teknologibranschens kollektivavtalsförhandlingar har ansetts vara riktgivande för förhandlingarna inom andra branscher.

– Teknologifackets kollektivavtal kommer att påverka alla branscher. Det är en stor industri som visar vägen för hur det ska gå med de extra timmarna som skrevs in i konkurrenskraftsavtalet, sade Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK, till SPT i november.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning