Tvisten inom elbranschen är löst

Elbranschernas Fackförbund och Teknologiindustrin har enats i arbetstvisten. Strejkerna avbryts på onsdag morgon klockan 6.

– Alla tre parter, Elbranschen, Teknologiindustrin och Industrifacket, har undertecknat förslaget till lösning. Det här är till allas fördel och ger möjligheter att bygga upp ett förtroende mellan förbunden, säger riksförlikningsman Minna Helle.

Elbranschen och Industrifacket fortsätter att förhandla om samarbete. Målet är att hitta en överenskommelse som är hållbar också efter 2019.

Arbetstvisten handlade om förhandlingsrättigheterna för elbranschens arbetstagare inom teknologiindustrin. Avtalet mellan Elbranschen och Teknologiindustrin upphörde den sista oktober, och förnyades inte. Enligt överenskommelsen har Elbranschen tid fram till 2019 att hitta representanter inom teknologin som kan delta i att förbereda samarbetet.

Kravet från Elbranschernas fackförbund var att Teknologiindustrin skulle inleda förhandlingar om en fortsättning av det kollektivavtal mellan parterna som gäller elbranschens arbetstagare. Teknologiindustrin meddelade innan tvisten var löst att anställningsvillkoren för elbranschens arbetstagare kommer att tas in i sektorns huvudavtal, alltså det så kallade metallavtalet. Teknologiindustrin har sedan tidigare nått samförstånd i frågan med Industrifacket, som är arbetstagarpart i metallavtalet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning