Tvist om tågtrafiken – Berner vill spjälka upp VR

Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Anne Berner (C) vill spjälka upp VR i flera bolag och låta privata aktörer köra VR:s tåg. Men Sannfinländarna är inte alls överens med kommunikationsministern.

Det har uppstått en tvist i regeringen om planerna på att spjälka upp VR, uppger flera källor för FNB. Kommunikationsminister Anne Berner (C) och Sannfinländarna har helt olika uppfattningar om VR borde spälkas upp i flera bolag och om passagerartrafiken borde utsättas för konkurrens redan under den här regeringsperioden.

Kommunikationsministeriet hade redan velat få saken behandlad i regeringens finanspolitiska ministerutskott, men förslaget har inte tagits upp eftersom Berners modell inte duger åt Sannfinländarna. Enligt FNB:s uppgifter vill också statsrådets ägarstyrningsenhet avancera långsammare och delvis med en annan modell än Berner.

Berner har drivit på en uppspjälkning av VR sedan hösten 2015. Hennes modell gå ut på att VR delas upp i ett moderbolag och tre separata statsbolag. Ett av dem skulle äga tågen, ett annat fastigheterna och det tredje skulle sköta om underhållet.

Tågbolaget centralt

Det tänkta tågbolaget som skulle hyra ut vagnar och lok på lika villkor till alla aktörer, också VR, är centralt för konkurrensutsättningen. En förutsättning för att konkurrens ska uppstå är att eventuella konkurrenter till VR kan hyra materiel någonstans eftersom anskaffning av nya tåg vore en väldig investering. I praktiken är det bara VR som har materiel som passar i Finland eftersom järnvägarna har en annan bredd här än i andra europeiska länder.

De som motsätter sig spjälkningen hänvisar bland annat till att det behövs betydligt fler tåg om det är fler aktörer som ska dela på dem. Nu kan VR använda samma lok till passagerartrafik på dagen och till godståg på natten.

Enligt FNB:s uppgifter motsätter sig Sannfinländarna tågbolaget. De tycker att målet borde vara att varje företag investerar själv i sitt materiel.

Svindlande fart

Berner och Sannfinländarna har också olika linjer i fråga om när trafiken ska öppnas för konkurrens. Enligt FNB:s uppgifter vill Berner öppna för konkurrens före 2019. Sannfinländarna anser att tågtrafiken inte kan öppnas för konkurrens förrän 2024 då VR:s monopolavtal går ut.

En regeringskälla säger att relationerna mellan Berner och Sannfinländarna inte är särskilt bra med anledning av tvisten.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) vill inte kommentera frågan i det här skedet.

Berner vägrade ställa upp på en intervju tidigare i veckan och meddelade att förutsättningarna för konkurrensutställningen fortfarande utreds.

– Vi för diskussioner med olika aktörer. Det finns ännu inget att säga i offentligheten om de här diskussionerna.

Olika källor säger till FNB att det finns olika åsikter om ärendet inom Samlingspartiet och att partiet skulle kunna vara berett att föra kohandel.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00