Tvist om arbetstider väcker ont blod på Yle

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Det jäser under ytan på Svenska Yle. Många nyhetsreportrar anklagar nu arbetsgivaren för att tvinga journalisterna att jobba mer för samma lön som tidigare.

– Vi förhandlar för tillfället om nya spelregler för lunchpauserna. Arbetsgivaren vill att vi ska äta på egen tid utan ersättning, säger förtroendeman Markus Ekholm på Yle.

I praktiken skulle reformen innebära en lönesänkning på omkring 6 procent för dem som berörs av förslaget. Enligt arbetsgivaren handlar det endast om att respektera det nya kollektivavtalet och förenhetliga spelreglerna för alla som jobbar på Yle.

– Enligt det nuvarande systemet har vissa journalister automatiskt en ledig dag var tredje vecka som ett slags kompensation för att de eventuellt inte hinner äta lunch. En del har den här rätten medan andra inte har den och i det nya kollektivavtalet har man försökt se över det här, säger direktör Marit af Björkesten på Svenska Yle.

Förhandlingarna berör ungefär 35 personer på Svenska Yle medan det är över 400 personer som berörs av arbetsgivarens förslag på Yles finskspråkiga redaktioner.

– I praktiken innebär den planerade omläggningen att arbetstagarna blir fråntagna en ledig dag under varje period på tre veckor. Vi talar vi om ett tillskott på 15-17 arbetsdagar per år utan ekonomisk kompensation, säger Markus Ekholm.

Skållade råttor

Stämningarna på Yles verkstadsgolv är allt annat än muntra.

– Vi har chefer som befinner sig väldigt långt borta från gräsrotsnivån och inte kan greppa vad det vill säga att jobba i skift. Man behöver tillräckligt med ledighet efter flera tunga arbetspass som kan börja kl. 4.30 på morgonen eller sluta vid midnatt, säger en journalist som vill förbli anonym.

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

– Man springer omkring som en skållad råtta och gör tre olika versioner av alla nyheter för webben, radion och tv:n. Vi flexar redan nu och jobbar ofta övertid utan ersättning. Skiftarbete måste uppvägas av tillräckligt mycket vila och ledighet för att vi ska orka, säger en annan medarbetare på Yle.

Svenska Yles direktör Marit af Björkesten viftar bort kritiken.

– Det ligger i vårt eget intresse att vi har utvilade medarbetare. Det är klart att det blir reaktioner då reformer genomdrivs. Det gamla systemet är ju inte det enda sättet att lösa problematiken, säger Marit af Björkesten.

Våt trasa i ansiktet

Efter fjolårets samarbetsförhandlingar på Svenska Yle försvann sammanlagt 20 årsverken och sju personer fick sparken. Då allt färre ska hålla i gång nyhetsflödet och producera innehåll ställs nya krav på schemaläggningen.

Journalistförbundet godkände i december ett nytt kollektivavtal som förpliktar arbetsgivaren att höja lönerna i två etapper. Den första löneförhöjningen på 1,6 procent infördes i februari i år. Det andra lönepåslaget på 1,8 procent tillkommer i april 2019. På Yle riskerar nu de utlovade löneförhöjningarna att ätas upp av lönesänkningar, ett hårdare tempo och fler arbetsdagar, anser många som SPT har talat med.

– Arbetsgivarens planer känns som en våt disktrasa i ansiktet. Det här påverkar vår vilja att flexa i det dagliga arbetet, säger en reporter till SPT.

Enligt Marit af Björkesten pågår för tillfället diskussioner där personalavdelningens representanter i samarbete med förtroendemännen bedömer hur det nya kollektivavtalet ska tolkas och hur frågan tas vidare.

– Vi strävar efter att tolka kollektivavtalet på samma sätt oberoende var man arbetar på Yle, säger hon.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning