Tvåspråkiga skolor skulle minska fördomarna

I en sådan skola skulle eleverna få chansen att röra sig kring både svenska och finska lika mycket i jämförelse med om de skulle gå i en skola där det talas bara ett språk utanför undervisningen.

Skall det finnas tvåspråkiga skolor i Finland och hur skulle dessa påverka samhället?

I den grundläggande utbildningen måste eleven välja om hen läser det andra inhemska språket som ett A-språk (modersmålsinriktat) eller ett B-språk (nybörjar). Eleverna som läser två A-språk i skolan läser i praktiken två språk på modersmålsnivå. Varför skulle man då inte kunna grunda ett skolsystem för dessa elever för att förbättra deras språkliga färdigheter?

I en sådan skola skulle eleverna få chansen att röra sig kring både svenska och finska lika mycket i jämförelse med om de skulle gå i en skola där det talas bara ett språk utanför undervisningen. Man har undersökt att barn och unga lär sig språk bäst då de får chansen att tillämpa det självständigt och i naturliga förhållanden, alltså skulle elevernas språkutveckling troligen ske snabbare än i de nuvarande enspråkiga skolorna. I en finsk-svensk skola skulle också eleverna få chansen att lära känna jämnåriga barn och unga från olika kulturer. På detta sätt kunde man minska fördomarna som kulturerna har mot varandra.

En skola som baserar sig på en undervisning på två språk skulle gå ut på att man läser grundskolans årskurs 1 på sitt starkare modersmål, från åk2 ända till åk8 skulle man gradvis öka undervisningen på det andra inhemska språket, även utanför språkstudier. På åk9 skulle eleven själv ha rätt att välja vad och hur mycket hen läser på respektive språk. Om den studerande väljer att fortsätta efter grundskolan till gymnasiestudier skulle det också finnas en tvåspråkig möjlighet.

Ett problem som dock skulle uppstå om man grundade dessa skolor är att det skulle bli brist på lärare som är kompetenta att producera undervisning flytande på två språk.

Jag som en totalt tvåspråkig gymnasieelev anser att en sådan skola skulle vara bra för att ge barn och unga chansen att vara omringade av både svenska och finska. Fördomarna inför de andras kultur skulle minska och man skulle lättare kunna umgås med människor med ett annat modersmål.

Ida Puskala Grankulla

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning