Tvåspråkiga skolor splittrar kommunalvalskandidaterna – SFP:arna mest skeptiska i huvudstadsregionen

Esbo får i höst sitt första skolcentrum där finsk- och svenskspråkiga barn går i skola och dagis under samma tak i Alberga. På bilden daghemsbyggnaden i anslutning till skolan. Bild: Timo Kari

Bland kommunalvalskandidaterna går den eldfängda frågan om tvåspråkiga skolors vara eller icke vara isär. I huvudstadsregionen är SFP-kandidater mest tveksamma, medan andra partiers kandidater är positivt nyfikna till idén.

HBL har i samarbete med Yles valkompass inför kommunalvalet frågat kandidaterna hur de ser på tvåspråkiga skolor. Kandidaterna har fått ta ställning till påståendet: Det borde finnas tvåspråkiga skolo...