Tvåspråkiga lösningar kan lyckas bra

Det är viktigt att vi har aktiva tvåspråkiga föreningar och samfund.