"Tvåspråkiga idéer är bara dumheter – håll på svenskan"

Kalle Rosenqvist. Bild: Karl Vilhjalmsson

HBL tog tempen på finlandssvenska väljares åsikt om svenskan i valet – och fann allt från glödande ilskna ställningstaganden till kylskåpskalla konstateranden. För samtliga var språkfrågan en hjärtesak.

Hur tänker du kring svenskan och tvåspråkigheten när du röstar i riskdagsvalet? Tina Rehnström – Jag vill vara säker på att min kandidat aktivt jobbar för svenskan och därför tänker j...