Tvåspråkig teater en fallgrop för svenskan?

I det lettisk-finländska samarbetet 3 Musketeers – East of Vienna spelade Carl Alm, Matti Raita och Noora Dadu. Föreställningen gick på engelska, svenska och finska. Bild: Laura Karén

Tillspetsat kan man fråga sig varför det är den finlandssvenska teatern som förväntas bära ansvaret för den tvåspråkiga teatern i vårt land och varför majoritetsspråket finska ska beredas plats på traditionellt svenskspråkiga scener, skriver Isabella Rothberg med anledning av Klockriketeaterns pamflett Språket som lustgård.

Jag har sett Tjechovskt vemod gestaltas med det frasiga ljudet från skalet på turkiska rostade solrosfrön, cekirdek, som krossas i munnen och spottas ut på golvet. Jag har sett Israel-Palestina-konfli...