Tvärvetenskapliga projekt kommer till högstadiet

Utmaning. Högstadielärarna får jobba mycket med bedömningen eftersom skolornas projekt sträcker sig över flera olika läroämnen. Bild: LEHTIKUVA / Milla Takala

I höst ska lärarna i högstadiet vänja sig vid ett nytt arbetssätt. Den nya läroplanen tas i bruk i sjunde klassen och den förutsätter att olika ämneslärare samarbetar en hel del med varandra.

Läroplanens kärna utgörs av de så kallade målen för mångsidig kompetens. Eleverna ska exempelvis undervisas i teknologi och kunskaper som är nyttiga i arbetslivet och vardagen.

– Vi strävar efter att inte lära ut namnen på till exempel älvar och floder bara för att lära ut dem utan i stället för att de utgör verktyg till ett mångsidigt kunnande, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Den synligaste formen för målen för mångsidig kompetens utgörs av flervetenskapliga lärohelheter. Varje skola måste ha minst ett sådant projekt per år. Lärohelheterna ska bestå av ett tydligt tema, ett projekt eller en period då ett ämne behandlas ur flera olika läroämnens synvinklar.

– Det innebär inte att vi avstår från läroämnena, säger Heinonen.

I grundskolans lägre klasser togs den nya läroplanen i bruk i fjol.

Skolorna bestämmer

Skolorna får använda sig av egen kreativitet och bestämma själv hur de arbetar för målen för mångsidig kompetens. I en lågstadieskola hade den mångvetenskapliga lärohelheten handlat om de närliggande vattendragen. På en annan skola ordnades en fest. På en tredje skola planerade eleverna hur ungdomarna kunde utnyttja obebyggd mark i närheten av skolan.

Projekten kan omfatta hela skolan eller endast en skolklass.

Utmaningen är att bedöma projekten eftersom helheterna sträcker sig över flera olika läroämnen. Bedömningen kan bli krävande för lärarna.

– I de lägre klasserna har det varit lättare att planera och genomföra de mångvetenskapliga lärohelheterna eftersom klassläraren undervisar i flera olika ämnen. I de högre klasserna kräver lärohelheterna ett nära samarbete mellan olika ämneslärare, säger Sanna Vahtivuori-Hänninen, som är projektchef på Undervisnings- och kulturministeriet.

Betoningen av målen för mångsidig kompetens märks även under de vanliga lektionerna. Exempelvis ska olika kartprogram och geodata utnyttjas under geografilektionerna medan matematiklektionerna kan bestå av att lära sig ett programmeringsspråk. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning