Postunionen hotar med två veckors strejk – det här handlar det om

Den hotande poststrejken kan komma att stoppa utdelningen i två veckor i november. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Om parterna inte når en överenskommelse så kommer Postens anställda att lägga ner arbetet i november. Posten kan ännu inte säga vad en strejk skulle betyda för kunderna.

Om tre veckor kommer Postens anställda att strejka om arbetsgivarna och arbetstagarna inte når en överenskommelse, meddelade Finlands Post- och logistikunion, PAU, på tisdagen. Planen är att strejken ska börja måndagen den 11 november och sluta söndagen den 24 november. Strejken omfattar 9 000 anställda och under strejken kommer postutdelningen, hanteringen och transporten att stå stilla.

Orsaken är att servicebranschens arbetsgivarförbund Palta och Posten har meddelat att de tänker ersätta de anställdas nuvarande kollektivavtal med ett avtal som PAU anser är betydligt sämre än det nuvarande. Planen är att ersätta det nuvarande kollektivavtalets bestämmelser med delar från Medieförbundets och Industrifackets kollektivavtal.

Enligt Posten borde de anställda inom postsorteringen ha liknande arbetsavtal som konkurrenterna och därför borde de höra till ett annat kollektivavtal. PAU vägrar godkänna det nya avtalet.

– I praktiken skulle man skrota arbetsvillkoren för personer som redan har en låg lön, säger Heidi Nieminen, ordförande för PAU i ett pressmeddelande.

Om PAU godkänner det nya kollektivavtalet skulle de postanställda få lägre löner, längre arbetsdagar och besvärligare arbetstider, enligt Nieminen.

Timlönerna i Industrifackets kollektivavtal är 8,90–10,26 euro. Nattillägget är 80 cent i timmen. I PAU:s kollektivavtal är timlönerna 11,34–14,41 euro och nattillägget är 30 procent av grundlönen, det vill säga 3,4–4,3 euro i timmen. Dessutom är alla andra arbetsförhållanden i Medieförbundets och Industrifackets kollektivavtal sämre i än i PAU:s kollektivavtal, enligt PAU.

"Kritisk situation"

Posten säger att de under inga omständigheter vill skrota de rådande arbetsvillkoren, utan hitta lösningar som försäkrar att de postanställda har jobb också i framtiden. De uppger att allt färre postförsändelser skickas och att Posten är i sin mest kritiska situation någonsin. Med förändringen vill Posten öka på flexibiliteten inom sorteringen av postpaket och på det sättet bättre reagera på förändringar i verksamhetsmiljön och kundernas behov.

Enligt Posten stämmer det inte att lönerna och nattilläggen skulle minska.

– Posten har som arbetsgivare förbundit sig till att de personliga lönerna och kvälls- och nattilläggen inte sjunker under den pågående avtalsperioden, säger Yrjö Eskola vid Posten i ett pressmeddelande.

Palta är inne på samma linje som Posten.

– PAU har varit ovillig att förhandla för att lösa problemen. De vill i praktiken fortsätta med nuvarande avtal trots förändringarna i branschen. Det här är väldigt beklagligt. Problemen försvinner inte av sig själva, säger Tuomas Arto, Paltas vd i ett pressmeddelande.

Postens styrelse har tidigare lovat att de som arbetar inom postsorteringen får behålla sina nuvarande löner åtminstone fram till den 31 januari 2022, men att de ska höra till ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den sista oktober. Beslutet gäller 700 anställda vid Postens affärsavdelning för paket och näthandel. Posten har också lovat andra anställda liknande erbjudanden.

PAU ser det här som tomma löften. Även efter 1–2 år måste de postanställda ha möjlighet att leva på sina löner, betonar PAU.

– Alla nyanställda skulle anställas med en lägre lön och sämre arbetsvillkor än de nuvarande. Om man skulle locka tillräckligt många intresserade med en lägre lön skulle man vara tvungen att snabbt bli av med de gamla som har en högre lön, säger Nieminen.

Följderna är oklara

Posten utreder för tillfället vad en två veckor lång strejk skulle betyda och uppger att de fortfarande väntar på PAU:s officiella strejkvarsel.

– PAU bär inte ansvar för de följder som en strejk skulle leda till. Att hota med strejk är en tråkig nyhet för våra kunder, säger Eskola.

Posten poängterar att alla som jobbar på Posten inte är medlemmar i PAU. De som följer PAU:s avtal utgör ungefär 42 procent av postens anställda.

– Störningar kan ändå uppstå om strejken blir verklighet. Vi gör allt för att strejken ska vålla så lite problem som möjligt för kunderna, säger Jarmo Ainasoja, chef för undantagssituationer på Posten i pressmeddelandet.

Posten ger mer information när man vet hur strejken kommer att påverka utdelningen.

PAU säger att man inte får arbetsro förrän man har försäkrat sig om att de anställda inom postsorteringen fortsättningsvis hör till PAU:s kollektivavtal. Enligt PAU kan strejken undvikas om förhandlingarna fortskrider, och om arbetsvillkoren för de som jobbar inom postsorteringen reds upp. PAU säger sig dessutom vara redo att ordna fler strejker vid behov.

22.10 Post- och logistikunionen, PAU, varslar om strejk. Om parterna inte når en överenskommelse så kommer kring 9 000 anställda vid Posten att strejka i två veckor i november.

14.10 PAU varslar om stridsåtgärder om man inte kommer framåt i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med arbetsgivaren.

2.10 Efter mycket kritik avgår Postens vd Heikki Malinen. Malinen har varit vd sedan 2012. Han säger att det är dags att gå vidare och ge över till någon annan. Han betalas sex månaders lön, men får inget avgångsvederlag.

17.9 Posten meddelar att 700 anställda som arbetar inom postsorteringen får behålla sina nuvarande löner åtminstone fram till den 31 januari 2022. PAU kontrar och säger att Postens ledning endast försöker köpa tid för att sänka lönerna i ett senare skede.

11.9 Helsingin Sanomat skriver att posten planerar att sänka lönerna för 8 000 av postens 22 000 anställda. Statsminister Antti Rinne (SDP) säger att regeringen är medveten om saken och föreslår bland annat att man kunde slopa kravet på att Posten ska gå på vinst.

5.9 Iltalehti avslöjar att Postens vd Heikki Malinen köpte en golfaktie våren 2015 på Finlands dyraste golfklubb. Enligt tidningen betalade Posten knappt 30 000 euro för en aktie i Sarfvik Golf i Kyrkslätt. Köpet orsakade förundran inom bolaget då bolaget samtidigt skulle inleda samarbetsförhandlingar som ledde till att 200 anställda sades upp.

1–5.9 Postens anställda i Vanda, Lundo, Seinäjoki, Jyväskylä, Lahtis, Villmanstrand, Kuopio, Tammerfors och Uleåborg strejkar. Posten anser att strejken är olaglig.

2.9 Postens vid Heikki Malinen meddelar att han vill låta bli att lyfta lön under två månader i slutet av året. Malinens lön är 46 000 euro i månaden, vilket innebär att han vill avstå från 92 000 euro. Enligt Posten är det Malinens personliga beslut i det mycket svåra förändringsskedet.

29.8 Posten meddelar att de anställda som sorterar paket och näthandelsvaror kommer att flyttas över till dotterbolaget Posti Palvelut, vilket innebär att de får ett nytt kollektivavtal. Kollektivavtalet ska införas för cirka 700 anställda. PAU beskriver Postens planer som osmakligt kollektivavtalshoppande. Lönerna sänks i medeltal med 30 procent och i värsta fall med 50 procent, uppskattar PAU.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning