Två veckor i skolan, en vecka hemma för högstadieelever

Snart är det meningen att högstadieeleverna i huvudstadsregionen ska återvända till skolbänken, åtminstone delvis. På bilden Åshöjdens grundskola i Helsingfors. Bild: Ida Enegren/Arkiv

Ifall smittsiffrorna fortsätter dala i huvudstadsregionen blir det en återgång till skolbänken för högstadieeleverna och studerandena på andra stadiet.

Ännu veckan efter påsk undervisas huvudstadsregionens tonåringar på distans, men därefter väntar en återgång till skolbänken förutsatt att den gynnsamma utvecklingen med dalande smittsiffror håller i sig.

En ny alterneringsmodell för undervisningen på högstadierna träder i kraft från och med den 12 april.

Alterneringen innebär att undervisningen i högstadierna ordnas i perioder på tre veckor. Varje klass får distansundervisning i en vecka och undervisas på plats i skolan två veckor i taget.

Chefen för den grundläggande utbildningen Niclas Rönnholm berättar efter ett möte på skärtorsdagen med rektorer i svenskspråkiga grundskolor i staden att rektorernas önskan var att först få niondeklassarna tillbaka till klassrummen.

– Niondeklassarna är inne i ett viktigt skede och ska snart få sina avgångsbetyg från grundskolan. Därför vill rektorerna att niondeklassarna så fort som möjligt kommer tillbaka till skolan.

Hur skolorna gör med sjunde- och åttondeklassarnas återgång till skolan avgör rektorerna beroende på vad som fungerar bäst med tanke på schemaläggningen. En del sjunde- och åttondeklassare ska vara på plats i skolan den 12 april, medan andra ännu är hemma den veckan. Skolorna informerar familjerna om arrangemangen via Wilma.

Veckan efter påsk ska huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp under ledning av borgmästare Jan Vapaavuori fatta det slutliga beslutet om att övergå från distansundervisning till alterneringsmodellen. För att så ska ske måste den gynnsamma utvecklingen med dalande smittal hålla i sig.

Andelen smittfall högst bland unga vuxna

Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att frågan om skolungdomarna borde undervisas i skolan eller på distans i huvudstadsregionen är svår.

– Många studerande har redan varit länge borta från skolan. Särskilt svår är situationen för yrkesskolelever som inte har kunnat öva praktiska färdigheter då de haft distansundervisning, säger Salminen.

– Kommunerna har en mycket ansvarsfylld uppgift och måste göra en helhetsbedömning där de avväger resultatet av olika åtgärder. Andelen smittfall är högst bland unga vuxna och därför är olika säkerhetsrestriktioner och åtgärder extra viktiga, säger Salminen.

Distansundervisning också för elever i frivillig karantän

En nyhet för familjer med skolelever i Helsingfors är biträdande borgmästaren Pia Pakarinens (Saml) besked att elever som är i frivillig karantän, det vill säga sådana som vet att de exponerats, men som ännu inte har satts i officiell karantän av läkare, från och med nu har rätt att följa undervisningen i skolan på distans.

– Det har kommit frågor om varför de som är i karantän får distansundervisning, medan de som är i frivillig karantän inte får det. Helsingfors har nu beslutat erbjuda distansundervisning också till dem som är i frivillig karantän. Till exempel kan det här betyda att lektionerna strömmas för dem som är hemma, meddelar Pakarinen i ett färskt inlägg på sin Facebooksida.

Niclas Rönnholm bekräftar den nya praxisen. Skolorna ska snart få direktiv om hur elever som är i frivillig karantän, i den typ av fall som Pakarinen beskriver, ska undervisas.

Familjer varnas snabbare om coronasmitta

Förändringen hänger ihop med en ny praxis i Helsingfors där familjerna tidigare än i dag får veta om coronasmitta i skolor och daghem. Hittills har det varit ett problem att smittspårningen i skolor och daghem har släpat efter, i värsta fall med över en vecka efter exponeringen utan att de berörda har fått besked om saken.

Men från och med nu ska familjerna snabbt få ett preliminärt besked om eventuell exponering. I det initiala meddelandet finns i fortsättningen information om vilka daghemsgrupper eller klasser som kan ha exponerats, förutsatt att det finns över 10 personer i gruppen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning