Två tredjedelar av bioavfallet landar fel – vi kan bli bättre på att sopsortera

Vanda Energis avfallsförbränningsverk gör el- och värmeenergi av vårt blandavfall, men om folk sorterade bättre skulle bara det som helst ska brännas landa här. Nu bränns en hel del återvinningsbart material. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Förpackningsplast skickas till Riihimäki, metallskrot till Sverige och glas till Storbritannien. Infrastrukturen för återvinning är på plats, men vi slarvar med sopsorteringen.

Finländarna når inte det nationella målet för sopsortering, inte ens i huvudstadsregionen där det borde gå enkelt att sortera. När Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) med jämna mellanrum dyker ne...