Två små tallar

Tidigare när jag gjorde hushållsbudgetar räknade jag ut kostnaderna utifrån ”normala” månader, det vill säga månader utan extra eller oförutsedda utgifter. Kruxet var bara det att dessa normala månader aldrig kom.

Det har uppenbarligen gått en tid sedan jag rensade ogräs i mitt jordgubbsland. Landet är cirka tre meter långt och består av två rader med jordgubbar. Det borde inte vara orimligt att klara av. Men b...