Två personer dömda till fängelse för dataintrång och bedrägeri mot Nordea

Österbottens tingsrätt i Vasa behandlade bedrägerihelheten mot Nordea i september. Bild: Jeanette Östman/SPT

Österbottens tingsrätt dömer två män till ovillkorliga fängelsestraff för flera olika brott som riktade sig mot banken Nordea och dess kunder i fjol.

En tidigare anställd vid banken Nordeas enhet i Vasa och en annan person döms till ovillkorliga fängelsestraff för en bedrägerihelhet som riktade sig mot Nordea och bankens kunder. Österbottens tingsrätt offentliggjorde sin dom på tisdagen.

Enligt tingsrätten har de dömda genom ett dataintrång stulit drygt 670 000 euro från en Nordeakunds konto. Det var möjligt eftersom den av de dömda som vid tidpunkten jobbade för Nordea aktiverade en nyckeltalsapplikation för kunden och kom åt kundens nätbank. Brotten begicks under våren och sommaren 2019.

Den tidigare anställda vid Nordea, en man född 1992, döms till fängelse i tre år och två månader för sammanlagt elva brott, bland dem grovt betalningsmedelsbedrägeri, grovt dataintrång och identitetsstöld.

Den andra personen, en man född 1993, döms till fängelse i två år för sammanlagt fem brott, bland annat grovt betalningsmedelsbedrägeri och dataintrång.

De dömda männen måste därtill tillsammans betala Nordea 276 636,60 euro i skadestånd och ersätta bankens rättegångskostnader på 70 134,47 euro.

Även en tredje person var åtalad för flera olika brott i samma bedrägerihelhet men för den personens del förkastade tingsrätten alla åtal och skadeståndskrav.

Nordea och en del av de målsägande krävde att rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar och att en stor del av dokumentationen kring fallet skulle sekretessbeläggas. Motiveringen var att det under rättsprocessen skulle kunna framkomma detaljer om bankens interna säkerhetssystem och affärshemligheter, inklusive kunduppgifter. Tingsrätten avslog begäran.

Nordea krävde därtill att delar av domen skulle sekretessbeläggas men inte heller detta krav fick gehör i tingsrätten. Domen är offentlig till alla delar.

Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft. Domen kan överklagas till Vasa hovrätt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Högklassigt och hållbart direkt från producenten

Mer läsning