Två miljoner euro extra för vinterväghållningen

Vinterunderhållet av vägarna får två miljoner euro extra för omedelbar användning. I stället minskar beläggningsarbetena i sommar.

Kommunikationsministeriet och Trafikverket tilldelar vinterunderhållet av vägnätet två miljoner euro i extra anslag. Målet är att trygga säkerheten och smidigheten i vägtrafiken, trots vinterns exceptionellt svåra väderförhållanden.

– Vi har fått mycket respons om vägarnas skick av både enskilda trafikanter och företag, säger kommunikationsminister Anne Berner i ett pressmeddelande.

Nivån på vinterväghållningen förbättrades redan i början av året på över 600 vägkilometer när underhållsklassen på de viktigaste vägsträckorna höjdes. Höjningen innebär en årlig tilläggssatsning på 0,5 miljoner euro på vinterunderhållet.

Nu höjer Trafikverket underhållsklassen för ytterligare 700–1 400 kilometer. Dessutom anvisas tilläggsfinansiering för sandningsentreprenader och för specifika underhållsåtgärder särskilt på vägar som trafikeras av tunga fordon.

En del av finansieringen används till att effektivisera kvalitetskontrollen. De finansierade objekten väljs i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Den höjda nivån på vinterväghållningen finansieras genom interna överföringar så att två miljoner euro av det anslag som reserverats för vägbeläggning används för vinterunderhåll av vägar.

Till följd av överföringen minskar beläggningsarbetena på några tiotals vägkilometer.

Utöver de snabba åtgärder som nu vidtas har man också fastställt en del långsiktiga åtgärder för att höja nivån på väghållningen även under kommande år.

Trafikverket och NTM-centralerna strävar efter att effektivisera övervakningen av väghållningen och att i allt större utsträckning utnyttja digitaliseringen, informationssystem och ny teknik.

I och med reformen av landsvägslagen ökar den lagstadgade övervakningen av väghållningen och införs bestämmelser om nivån på underhållet av landsvägar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning