Två ljus på tidningshimlen

Det finns alltså inte enbart ett ljus på den finlandssvenska tidningshimlen. Det finns två.

"Att få vara med om att lansera en ny tidning på svenska i vårt land är ungefär lika sällsynt som att hinna observera Halleys komet två gånger under sin livstid. Det här är en historisk dag!" Så skriver chefredaktör Susanna Landor i sin krönika med rubriken "Sällan skådat ljus på tidningshimlen" (HBL 3.9) med anledning av HBL:s nya juniortidning.

Det stämmer inte!

År 2015 grundades en helt ny lokal papperstidning Nya Östis i Lovisa efter att KSF Media famöst nog slaktat de gamla ärevördiga tidningarna Borgåbladet (grundad 1860) och Östra Nyland (grundad 1881). NÖ:s första nummer kom ut den 28 april 2015. På en vecka fick tidningen cirka 1 000 prenumeranter (nu är upplagan över 2 400 exemplar.). Det var en historisk dag! Varför beaktar Landor inte Nya Östis? För att NÖ kommer ut i Lovisa och HBL Junior i Helsingfors?

NÖ:s framgångssaga beror på att utgivningskonceptet är unikt: enbart distansarbete (här var NÖ en föregångare), alltså ingen redaktion, och enbart ackordlöner, arvoden, som ska stå i direkt proportion till utfört arbete och till det ekonomiska resultatet. De sammanlagda arvodena är över 200 000 euro om året (för den summan kunde tidningen anställa fem fastanställda redaktörer). Årsomsättningen är över 400 000 euro. En tillräcklig ekonomisk buffert, alltså eget kapital, finns och har ökat under åren. Resultatet har varje år visat plus. NÖ har sex redaktörer, inklusive chefredaktören och redaktionschefen, och nio fasta medarbetare plus mera sporadiska frilansare. Sidantalet är 32–40 per tidning.

Visst lyfter jag på redaktörsmössan för HBL Junior. Strongt gjort! För cirka tio år sedan hade projektet varit omöjligt, när KSF Medias styrelse, med Kaj-Gustaf Bergh i spetsen, tutade ut att papperstidningens saga börjar vara all. Det lär till och med ha funnits planer på att HBL skulle bli helt digitalt.

Det finns alltså inte enbart ett ljus på den finlandssvenska tidningshimlen. Det finns två.

Kim Wahlroos, grundare av Nya Östis, chefredaktör 2015-augusti 2019

Svar Det är hedervärt att Nya Östis grundades och drivs av lokala krafter. Att jag inte nämnde Nya Östis i kolumnen beror på att den var skriven ur ett högst personligt perspektiv och tog fasta uttryckligen på de tidningar jag själv fått vara med om att lansera och jobba för under mina år på KSF Media. Jag ser alltså ingen motsättning mellan olika tidningar och olika uppdrag, tvärtom: ju fler starka ljus på tidningshimlen, desto bättre för samhället. Också tidningen Östnyland – resultatet av fusionen mellan Borgåbladet och Östra Nyland – är en viktig röst i regionen.

Inte heller KSF Medias ägare ser några motsättningar. Utöver det kapital som Wahlroos redovisar för i sin insändare, har nämligen Nya Östis fått ekonomiskt stöd av Konstsamfundet.

Susanna Landor, chefredaktör, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning