Två författare hoppar av Nobelkommittén – "förändringsarbetet går för långsamt"

Två ledamöter hoppar av Nobelkommittén som hjälpt Svenska Akademien att utse nobelpristagare 2018 och 2019. Kristoffer Leandoer hoppas "innerligt" att hans avhopp inte skadar Akademien eller Nobelpriset. Gun-Britt Sundström skriver att Nobelpriset till Peter Handke bidrog till hennes beslut. Arkivbild. Bild: STEN-AKE STENBERG/TT

Nobelkommittén skakas av två avhopp. Först ut med beskedet var författaren och journalisten Kristoffer Leandoer. Förändringsarbetet som satts i gång kring Svenska Akademien och Nobelkommittén går för långsamt, menar han. Även författaren Gun-Britt Sundström lämnar kommittén, enligt Svenska Akademien.

I en text i Svenska Dagbladet skriver Kristoffer Leandoer att han "varken har tålamod eller tid att vänta in resultatet av det förändringsarbete som satts i gång" och att "Akademien och jag har för olika tidsuppfattning, ett år är alldeles för lång tid i mitt liv och alldeles för kort i Akademiens".

Han vill dock inte konkretisera vad som borde ändras i snabbare takt.

– Det handlar om arbetet i kommittén för att få fram Nobelpriset, men hur har jag jättesvårt att gå in på. Jag har skrivit på en sekretessförbindelse, det var kanske det dummaste jag gjort i hela mitt liv men jag kan inte ställa mig utanför den, jag kan inte gå in på några detaljer, säger han.

Vantrivs med att smyga Man har tidigare fått intrycket att arbetet i kommittén har fungerat bra. Har det hänt något nyligen som påverkat din syn på arbetet, eller är det ett långvarigt problem?

– Det sitter delvis i själva konstruktionen med en extern kommitté som har två år på sig och akademiledamöterna som har resten av livet på sig. Delvis är det en fråga om öppenhet, jag vill ha en större grad öppenhet i arbetet, jag vantrivs med att smyga med vad jag gör.

Av dina svar kan man få uppfattningen att du och de externa ledamöterna, som endast sitter i två år, inte har tillräckligt inflytande för att arbetet i kommittén ska kännas meningsfullt?

– Nej, inte för mig personligen. Det betyder inte att det inte kan vara djupt meningsfullt för de andra.

Den 1 december gick Kristoffer Leandoers förordnade ut vilket är anledningen till att hans avhopp kom just nu. Han bestämde sig för att inte fortsätta ett år till.

Beslutet att hoppa av Nobelkommittén har ingenting att göra med debatten kring Peter Handkes Nobelpris.

– Nej, säger Kristoffer Leandoer.

– Kontroverserna kring Handke kom efter beslutet att ge honom priset.

Även Sundström lämnar

Även Gun-Britt Sundström lämnar Nobelkommittén, meddelar Mats Malm, ständig sekretare i Svenska Akademien.

"Det är tråkigt att Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer lämnar Nobelkommittén, de har varit mycket värdefulla där", skriver Malm i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet från Svenska Akademien fortsätter Malm med att tacka Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer för deras insatser i Nobelkommittén.

"Vi är tacksamma för den betydande insats de gjort under året och vi ser nu över hur Nobelkommitténs arbete skall organiseras inför 2020 års Nobelpris i litteratur."

I ett kort uttalande för Dagens Nyheter skriver Sundström själv om varför hon lämnar kommittén. Hon hänvisar till att konstruktionen med externa ledamöter "är svårhanterlig; samarbetet blir oundvikligen haltande i viktiga avseenden" och att de externa ledamöternas roll har "förskjutits från att delta i sekretessbelagda litteratursamtal till att vara en länk mellan Akademien och allmänheten. Så såg inte den uppgift ut som jag åtog mig för ett år sedan".

I motsats till Leandoer skriver hon att beslutet att tilldela Peter Handke Nobelpriset har bidragit: "Valet av 2019 års pristagare har inte bara inneburit val av ett författarskap utan även, inom och utom Akademien, tolkats som ett ställningstagande för synen på litteratur som något som står över 'politiken'. Den ideologin är inte min".

Anders Olsson bekräftar

Anders Olsson, ordförande för Nobelkommittén, bekräftade tidigare att Kristoffer Leandoer har valt att hoppa av arbetet i kommittén.

– Jag fick besked av honom i går att han lämnar kommittén. Men jag vill inte kommentera det utan vi går vidare i vårt arbete. Det är allt jag kan säga – det här är något vi inte säger något om hur arbetet har fortlöpt i kommittén.

Tidigare har man fått intrycket att arbetet har fungerat väl i kommittén?

– Ja, det är mitt intryck, men jag vill inte säga mer än så. Nu får vi se framtiden an och arbeta vidare.

Hur stor skada orsakar det Akademien när ett sådant här besked kommer under Nobelveckan?

– Jag vill inte säga något om det nu. Vi får diskutera hur vi går vidare, det ska säkert gå bra, det tror jag.

Skulle sitta två år I Svenska Dagbladet säger han att han hoppar av för att förändringsarbetet går för långsamt. Hur kommenterar du det?

– Vi fortsätter med vårt förändringsarbete och vi är alla otåliga med arbetet – där är det ingen skillnad i synsättet, skulle jag säga. Vi kommer att gå vidare och det kommer säkert att bli bra nästa år.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten meddelar via presschefen att han inte kommenterar Leandoers beslut att lämna Nobelkommittén.

– Nobelkommittén ligger inom Svenska Akademiens domän och det ankommer inte Nobelstiftelsen att kommentera enskilda medlemmars val, säger Mikael Östlund, presschef för Nobelstiftelsen.

Kristoffer Leandoer och Gun-Britt Sundström är två av de fem externa sakkunniga som presenterades som ledamöter till Nobelpriskommittén i slutet av 2018.

Artikeln har uppdaterats 2.12.2019, kl 14.16

I november förra året kom Svenska Akademien och Nobelstiftelsen överens om en ny Nobelkommitté där fem externa sakkunniga samverkar med akademiledamöterna.

De fem som kom utifrån var Gun-Britt Sundström, Kristoffer Leandoer, Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen. Akademiledamöterna är Per Wästberg, Kristina Lugn, Jesper Svenbro och förre ständige sekreteraren Anders Olsson. Från början skulle även Horace Engdahl ha suttit i kommittén, men tvingades bort sedan Nobelstiftelsen krävt att ingen som "varit förknippad med det gångna årets händelser" skulle ingå i den.

Det var kommittén som arbetade fram förslagen på Nobelpristagare – ett för 2018 och ett för 2019.

Svenska Akademien har slutit avtal med de externa sakkunniga på två år. Även nästa år kommer det alltså att vara den utvidgade Nobelkommittén som vaskar fram pristagaren. Sedan är det oklart om nyordningen fortsätter, eller om Akademien återgår till den gamla principen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning