Två flyktingförläggningar läggs ner

Förläggningarna i Raumo och Paihola har haft plats för totalt 300 asylsökande.

Migrationsverket har sagt upp avtalen om flyktingförläggningarna i Raumo i Satakunta och Paihola i Norra Karelen. Båda förläggningarna upphör med sin verksamhet senast den 20 juni 2020.

Migrationsverket strävar efter att antalet platser på flyktingförläggningar motsvarar behovet. För närvarande finns det 38 verksamma förläggningar, 6 enheter för minderåriga och 2 förvarsenheter.

I slutet av 2019 kommer det att finnas 6 300 inkvarteringsplatser på förläggningarna. Behovet uppskattas minska med kring 600 platser före juli.

Förläggningarna i Raumo och Paihola har vardera 150 platser. Verksamheten har drivits av Finlands Röda Kors.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning