Två flyktingförläggningar läggs ner

Förläggningarna i Raumo och Paihola har haft plats för totalt 300 asylsökande.

Migrationsverket har sagt upp avtalen om flyktingförläggningarna i Raumo i Satakunta och Paihola i Norra Karelen. Båda förläggningarna upphör med sin verksamhet senast den 20 juni 2020.

Migrationsverket strävar efter att antalet platser på flyktingförläggningar motsvarar behovet. För närvarande finns det 38 verksamma förläggningar, 6 enheter för minderåriga och 2 förvarsenheter.

I slutet av 2019 kommer det att finnas 6 300 inkvarteringsplatser på förläggningarna. Behovet uppskattas minska med kring 600 platser före juli.

Förläggningarna i Raumo och Paihola har vardera 150 platser. Verksamheten har drivits av Finlands Röda Kors.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning