Två flundror i pölen – Östersjöns första inhemska fiskart har fått sitt vetenskapliga namn

Bild: SPT/Mats Westerbom

Den så kallade "Östersjöflundran" har fått ett officiellt namn, det latinska namnet Platichthys solemdali, efter den norske marinbiologen Per Solemdal. Genom genetiska studier kom man i fjol fram till att det handlar om en ny fiskart.

Den nya fisken "Östersjöflundran", eller Platichthys solemdali, är den första endemiska fiskarten i Östersjön. Endemisk betyder att arten har utvecklats och förekommer endast i Östersjön.

– Orsaken till att vi inte har identifierat arten tidigare är att den nya arten till sitt utseende är så gott som identisk med en annan i Östersjön förekommande art, den så kallade vanliga flundran, skrubbskäddan, Platichthys flesus, säger professor Juha Merilä vid Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet i ett pressmeddelande.

Genom genetiska studier och genom att till exempel undersöka de två flundrornas romkorn har man upptäckt en del skillnader. Arterna skiljer sig bland annat i deras lekbeteende. Den nya arten lägger sin rom på bottnen i kustnära områden, medan den gamla flundran lägger svävande rom på större djup i öppna havet. Den nya arten förekommer oftare i Finska viken medan den gamla främst förekommer i södra och centrala Östersjön.

Artbeskrivningen och namngivningen av den nya arten har gjorts av forskare vid Helsingfors universitet. Att det är fråga om två olika arter är med andra ord nu officiellt.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46