Två finlandssvenska böcker nominerade till NR-pris

Ur Djur som ingen sett utom vi, illustration av Linda Bondestam.Bild: Linda Bondestam

Det blev jackpott för Förlaget M då kandidaterna till Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur offentliggjordes. Två böcker nominerades.

Ulf Starks och Linda Bondestams Djur som ingen sett utom vi är visserligen nominerade för Sveriges räkning, där boken kommit ut på Förlaget Berghs. Men i praktiken kan Förlaget M, som gett ut den i Finland, nog ta åt sig en del av äran, i den mån den tillfaller andra än illustratören och författaren.

Inom ramen för den finländska kvoten får dessutom Vildare, värre, Smilodon av Minna Lindeberg och Jenny Lucander en nominering (Förlaget M, 2016) liksom också Yökirja av Inka Nousiainen och Satu Kettunen (Tammi, 2015).

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris delas ut i Helsingfors den 1 november 2017.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00