Två finlandssvenska böcker nominerade till NR-pris

Ur Djur som ingen sett utom vi, illustration av Linda Bondestam. Bild: Linda Bondestam

Det blev jackpott för Förlaget M då kandidaterna till Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur offentliggjordes. Två böcker nominerades.

Ulf Starks och Linda Bondestams Djur som ingen sett utom vi är visserligen nominerade för Sveriges räkning, där boken kommit ut på Förlaget Berghs. Men i praktiken kan Förlaget M, som gett ut den i Finland, nog ta åt sig en del av äran, i den mån den tillfaller andra än illustratören och författaren.

Inom ramen för den finländska kvoten får dessutom Vildare, värre, Smilodon av Minna Lindeberg och Jenny Lucander en nominering (Förlaget M, 2016) liksom också Yökirja av Inka Nousiainen och Satu Kettunen (Tammi, 2015).

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris delas ut i Helsingfors den 1 november 2017.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning