Två byggbolag i huvudstadsregionen prickas för 4,6 miljoner euros skatteflykt

Två byggbolag i huvudstadsregionen prickas för 4,6 miljoner euros skatteflykt och utnyttjande av svart arbetskraft. Bild: SPT/Ari Sundberg

Enligt Centralkriminalpolisens utredning har de misstänkta bolagen i byggbranschen underlåtit att betala alla skatter och pensionsavgifter åren 2013-2015.

Bolagen har sysselsatt cirka 650 personer och den sammanlagda omsättningen under den undersökta perioden var 10 miljoner euro. Bolagen har anlitat svart arbetskraft via underleverantörer som har jobbat i byggprojekt såväl i den privata som i den offentliga sektorn. Största delen av de anställda är estländare.

Centralkriminalpolisens förundersökning visar att bolagen har snuvat samhället på sammanlagt 4,6 miljoner euro i obetalda skatter. Utöver detta har bolagen låtit bli att betala pensionsavgifter till ett värde av 1,3 miljoner euro.

– Förundersökningen var ytterst krävande och pågick i flera år. Till exempel skatteinspektionerna tog två år i anspråk, säger kriminalinspektör Janne Järvinen på Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.

Polisen har identifierat cirka 20 personer som misstänkta för brottet då fallet nu går vidare till åtalsprövning. Fyra personer antas bära huvudansvaret för den omfattande brottshärvan.

Åtal kommer att väckas för grovt skattebedrägeri, grovt bedrägeri med anledning av obetalda arbetspensioner och grovt bokföringsbrott. Utöver detta har förundersökningen avslöjat andra ekonomiska brott och miljöbrott som till exempel olaglig utförsel av avfall till Estland, uppger Centralkriminalpolisen i pressmeddelandet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46