Två av tre använder telefonen då de kör

Livsfarlig vana. Två tredjedelar av förarna har tvingats väja på grund av mobilfokuserade förare. Bild: Anna Back/SPT

Nästan två av tre använder sin mobiltelefon samtidigt som de kör bil. Det visar en enkätundersökning gjord av Trafikskyddet i november förra året.

Trafikskyddet hoppas att deras enkät ska ge en bättre bild av hur omfattande problemet med mobilanvändning i trafiken är. Undersökningen visar bland annat att över en tredjedel av förarna har varit tvungna att väja eller ändra hastighet på grund av en annan förare som använt sin mobiltelefon i trafiken.

– Undersökningen visar att mobilanvändning i trafiken är något folk stöter på dagligen och att det orsakar farliga situationer. Problemet är dock betydligt större i till exempel Kanada. Där spelar mobilanvändning en roll i var fjärde olycka som leder till dödsfall, säger Petri Jääskeläinen, planerare på Trafikskyddet

Problemet med att folk använder sin mobiltelefon när de rör sig i trafiken är knappast något nytt fenomen. Jääskeläinen berättar att man följt situationen i Finland i ungefär fem år. Att samla statistik om mobilanvändning och hur många olyckor det orsakar i trafiken är dock krävande.

– Det är sällan någon med som kan observera om föraren använder mobiltelefon när en olycka inträffar. Det finns heller inte information eller statistik hos polisen, säger Jääskeläinen.

Han meddelar att Trafikskyddet kommer att genomföra liknande undersökningar i framtiden.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46