Rätten: Nynazisten orsakade inte offrets död – åklagaren överklagar domen

Folk lade ner ljus och blommor på Stationsplatsen efter dådet. Bilden är från den 21 september. Bild: LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Nynazisten som sparkade en annan man på Stationsplatsen i Helsingfors i september har dömts till två års fängelse. Gärningsmannen dömdes för grov misshandel. Däremot fann tingsrätten inga belägg för att han skulle ha orsakat offrets död en vecka senare.

Åklagaren Anja-Riitta Rinkinen uppgav omedelbart att hon kommer att ta fallet till hovrätten. Hennes straffanspråk i tingsrätten var 5,5–6 års fängelse.

Försvaret var nöjt över att åtalet för grovt dödsvållande förkastades och att gärningsmannen inte ska häktas.

– Vi övervägar att ta misshandelsdomen vidare, sade gärningsmannens advokat Hannu Tuomainen.

Gärningsmannen medgav misshandel, men inte den grova formen av brottet.

"Lämnade sjukhuset och använde droger"

Våldet ägde rum i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration. Offret hade stannat vid demonstrationen, spottat på marken och sagt något nedsättande. Då tog gärningsmannen sats, sprang efter mannen och riktade en hoppspark mot hans bröst. Offret föll bakåt och slog huvudet i stenbeläggningen.

Den sparkade mannen, född 1988, dog en vecka senare.

Åklagaren anser att offret dog av en allvarlig hjärnskada orsakad av sparken, medan försvarets syn är att offret själv orsakade sitt försämrade tillstånd.

Domstolen höll med såtillvida att offret inte ansågs ha engagerat sig i sin vård. Offret lämnade sjukhuset i strid med läkarnas rekommendationer och använde droger samt mediciner som inte hade ordinerats honom. Det här hände sannolikt också redan då han låg på sjukhuset.

Domstolen hänvisade också till en medicinsk rapport enligt vilken det är mycket ovanligt att en hjärnskada börjar försämras cirka sex dagar efter att den uppstått. På sjukhuset hade offrets återhämtning förlöpt bra.

– Utgående från bevisen har det blivit oklart huruvida offret utan sin egen medverkan skulle ha dött av hjärnskadan, som gärningsmannen åsamkade honom, sade domstolen.

Våldsbakgrund skärpte straffet

Gärningsmannens straff hade normalt varit 1,5 års fängelse, men domstolen godkände hans bakgrund med flera våldsbrott som grund för skärpning av straffet.

Däremot förkastades åklagarens yrkan om straffskärpning på grund av rasistiskt motiv. Offret hade protesterat mot Nordiska motståndsrörelsens rasistiska verksamhet. Domstolen ansåg dock att offret i så fall borde ha tillhört någon minoritet. Tingsrätten godkände inte heller gärningsmannens krav på lindrigare straff till följd av den exceptionella publicitet som händelsen fått.

Artikeln är uppdaterad med mer detaljer kring domen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning