Tuukka Kailas bilder väcker hopp om en evolution för fotografiet

En hylla för en månmeteorit, abstraktion och snapshots. Tuukka Kailas utställning på Galleri Sic är mångsidig men enhetlig. Bild: Tuukka Kailas

I Tuukka Kailas analoga fotografier möts tradition och modernitet på ett sätt som visar på både intellektualism, teknisk skicklighet och fantasi. Man kan inte annat än bli uppspelt, skriver Helen Korpak.

Den som vill se bland det allra bästa som finskt fotografi har att erbjuda för närvarande bör vända Helsingfors centrums fina gallerier ryggen och rikta stegen mot Gamlas, nära den nordvästra stadsgrä...