Tusentals körsångare samlades i Helsingfors

Upp till fyratusen körsångare samlades på Kyrkans musikfest i Helsingfors i helgen.

Bland annat sjöng 900 sångare Händels Messias på Senatstorget på lördag kl. 19.

Den jättelika kören framförde de populäraste partierna ur oratoriet i en 70 minuter lång version. Lojo stadsorkester medverkade och framförandet dirigerades av Seppo Murto. Under lördagen bjöd Kyrkans musikfest också i övrigt på ett digert program med flera svenskspråkiga inslag.

Kyrkomusikfesten kulminerar i en flerspråkig festmässa på Senatstorget på söndag klockan 12. Biskop Irja Askola predikar och under mässan hörs alla beställningsverk som skrivits specifikt för Kyrkans musikfest 2017.

De första nationella kyrkomusikfesterna arrangerades i Tammerfors 1927 och i Helsingfors 1930. Finskspråkiga kyrkomusikfester arrangerades därefter vart tredje år och efter krigsåren vart femte år. Sedan kyrkomusikfesten i Jyväskylä 2012 har evenemanget gått under namnet Kyrkans musikfest, där även svenskspråkiga inslag vävts in.

Arrangörer för Kyrkans musikfest är Suomen kirkkomusiikkiliitto (Finlands kyrkomusikförbund), Finlands kantor-organistförbund, Kyrkostyrelsen, Kirkkopalvelut och Helsingfors församlingar.

Under helgen upplever den finlandssvenska kyrkomusiken ett uppsving också när Ulf Långbackas nyskrivna Mässa i mångfaldens tid uruppförs av Florakören, Brahe Djäknar och ett stort antal solister i Åbo Domkyrka sent på lördag kväll.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03