Tusentals fler finländare lämnade kyrkan

Under 70 procent av finländarna hör till kyrkan. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Under fjolåret lämnade drygt 58 000 personer evangelisk-lutherska kyrkan, en ökning på nästan 6 000 personer från året innan.

Antalet medlemmar i slutet på förra året uppgick till 3 848 191, vilket är 69,7 procent av befolkningen.

Antalet medlemmar ökade i 24 församlingar i fjol. Flest nya medlemmar fick den finska församlingen i Vandaforsen vilket beror på nya bostadsområden i Vanda. Jyväskylä församling fortsätter vara den största församlingen i landet.

I slutet på 2018 hade 30 892 barn under ett år döpts, 2017 var motsvarande siffra 33 747.

– Att antalet döpta minskar hör samman med att nativiteten sjunker men där märks också att allt flera föräldrar inte döper sina barn. Det här är en av de största utmaningarna för kyrkan, tillsammans med utmaningen att nå unga vuxna som upplever kyrkan som avlägsen, säger forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral.

I slutet av 2017 var kyrkans medlemsantal 3 904 293, det vill säga 70,8 procent av befolkningen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning