Tusentals får gå från Nordea när banken automatiserar – "Kunderna vill att vi har enkla digitala lösningar"

Tror på det digitala. Nordeachefen Casper von Koskull presenterade bankens resultat i Stockholm på torsdagen. Enligt honom är banktjänster i mobilen nu huvudingången för miljontals kunder. Banken kommer också att lansera en robotrådgivare som ger kunder placerings- och sparråd. Bild: Jessica Gow

6 000 jobb ska bort på Nordea. Bankkoncernen talar om ett kompetensskifte som beror på att en allt större del av tjänsterna blir digitala och flyttar till mobilen. – Vi måste göra det i den takt som vår kundbas är färdig för, men det är klart att den stora majoriteten vill ha snabba, enkla lösningar, säger vd Casper von Koskull till HBL.

STOCKHOLM Personalen ska minska med 4 000 anställda och kontrakt med 2 000 konsulter avslutas under en period på tre fyra år. Så ska kostnaderna fås ned och effektiviteten upp, enligt Nordea.

Banken har i dag 31 900 anställda.

– Det här är ju en transformering av Nordea men också det som händer i hela finans- och banksektorn, där vi går mot en mycket mer digital värld där du har de digitala kanalerna, mer centralisering, mer automatisering. Det leder till att det finns ett behov för mindre anställda i vissa av de här områdena, säger vd Casper von Koskull till HBL i samband med att bankkoncernen redovisar sin kvartalsrapport.

Inga samarbetsförhandlingar har ännu inletts och von Koskull vill heller inte säga hur nedskärningarna påverkar personalstyrkan i Finland.

Nordeas rörelseresultat för det tredje kvartalet är 1 090 miljoner euro, jämfört med 1 148 miljoner euro motsvarande period i fjol Enligt nyhetsbyrån Reuters hade analytiker i snitt räknat med ett rörelseresultat på 1 093 miljoner euro.

Räntenettot steg till 1 185 miljoner euro, från 1 178 miljoner euro.

Totalt uppgick intäkterna till 2 373 miljoner euro, jämfört med 2 466 miljoner euro motsvarande period året innan.

Kostnaderna steg till 1 204 miljoner euro, från 1 183 miljoner euro. Kreditförlusterna minskade till 79 miljoner euro, från 135 miljoner euro.

HBL-FNB-TT

– Nej, annat än att den blir påverkad på samma sätt som den blir påverkad i andra länder.

Nordeas huvudmarknad är, förutom Finland, Sverige, Danmark och Norge och enligt von Koskull kommer personalminskningarna troligen att slå ut rätt jämnt mellan länderna.

Han säger att nedskärningarna kommer att göras "på ett ansvarsfullt sätt" där anställda, om det är möjligt, kommer utbildas till andra uppgifter inom koncernen eller så att de kan få jobb på annat håll.

Samtidigt kommer nytt folk att anställas om det behövs. Banken talar om ett kompetensskifte och en transformation med en ökad automatisering och som drivs av att allt fler, enligt von Koskull, vill sköta sina bankärenden digitalt och i första hand i mobilen.

Förändringen ska göra Nordeakunderna nöjdare, menar han.

– Kunderna vill ju att vi har enkla digitala lösningar. De kan komma till oss när som helst och var som helst. Du kan naturligtvis gå till ett kontor också men du har de här kanalerna och vi är mycket mer tillgängliga än vi har varit tidigare.

Det finns också de som efterlyser en stark närvaro på kontor och långa öppethållningstider. Hur kommer den kundgruppen ta emot förändringen? Ni får redan nu en del kritik där.

– Då får man ta den kritiken. Vi måste göra det i den takt som vår kundbas är färdig för, men det är klart att den stora majoriteten vill ha snabba enkla lösningar.

De två senaste åren har Nordeas investeringskostnader ökat, bland annat på grund av ökade satsningar på regelefterlevnad och riskhantering men också tekniska investeringar och datasystem. Nu ska kostnaderna ner till under 4,8 miljarder euro per år.

Samtidigt ska banken gå till att bli "ännu mera en bank", i stället för att vara skilda banker i de fyra länderna.

"Populistiskt och nationalistiskt"

Nordeas styrelse föreslog tidigare i höst att bankens huvudkontor flyttar från Stockholm till Helsingfors. Det formella beslutet fattas av bolagsstämman på våren.

I synnerhet i Sverige har känslorna varit upprörda. Under torsdagens presskonferens sade Casper von Koskull att banken ska jobba med att rätta till missförstånd om flytten.

– Det blir lite för mycket av det populistiska, nationalistiska. Vad vi gör är att vi flyttar in till bankunionen. Vi har fyra hemmamarknader och den här banken tror jag gynnas av att vi blir reglerade av den största regleraren i Europa. Vi är en europeisk bank, säger han till HBL.

– Vi lämnar aldrig Sverige.

I svenska medier har det förekommit uppgifter om kundflykt, men det är något som banken förnekar. von Koskull säger att bolånen ökat under årets tredje kvartal och insättningarna är oförändrade.

– Men jag är inte naiv heller, det är klart det finns enskilda kunder som flyttar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning