Tusen läkare kan utbildas till priset av ett jaktplan

En F-35 AF-1 och AF-2 på en arkivbild från 2010 anländer till flygbasen Edwards Air Force Base i USA. Bild: EPA/Tom Reynolds

Trots att ekonomin är begränsad måste de unga få en verklig chans att lyckas med sin framtid.

Regeringen har infört terminsavgifter för studerande utanför EU- och EES-området, vilket Svensk Ungdom (SU) motsätter sig. Det är också en hotfull väg att gå om trenden leder till att också studerande från EU och Finland är tvungna att börja betala för sina studier i universitet och yrkeshögskolor. SU i Helsingfors motsätter sig hela tanken om att införa läsårsavgifter.

Universiteten och yrkeshögskolorna tappar hela tiden sin finansiering, och som det senaste måste till exempel Helsingfors universitet, men också andra högskolor i Finland, spara in en hel del. Nedskärningarna i högskolornas finansiering har lett till att diskussionen om andra former av finansiering, bland annat terminsavgifter, fått fotfäste. Professor Jukka Kekkonen vid Helsingfors universitet uttalade sin rädsla för terminsavgifter i Yles morgon-tv (1.2). Vi understöder att högskoleutbildning också i fortsättningen skall vara gratis för alla finländare och EU-medborgare.

För att högskolorna ska ha en hållbar finansiering behöver utbildningen prioriteras i statsbudgeten. Att studerande själva ska börja betala för sin högskoleutbildning är orimligt eftersom staten ska erbjuda jämlika möjligheter för medborgare att utveckla sig själva och samhället. Genom utbildning får man samhällsutveckling, innovationer och nya sätt att se på omvärlden. Universitetens främsta uppgift är att garantera en högklassig utbildning för dem som väljer att studera och som i sin tur bidrar till samhället med kunskaper, drivkraft och forskning. Genom att införa terminsavgifter skulle man begränsa utbildningen till dem som har råd med det och på så sätt göra möjligheten till utbildning ojämlik.

Att införa terminsavgifter skulle alltså betyda att plånboken bestämmer vem som kommer in på utbildningsprogrammen i stället för alla de som vill och har de intellektuella resurserna för det. Trots att utbildningsnivå tenderar gå i arv möjliggör det nuvarande systemet att alla kan utbilda sig oberoende av socioekonomisk bakgrund. Om studierna kostar skulle det leda till att utbildningen blir en klassfråga, en utveckling som vi vill undvika.

Det kostar mellan 22 000 och 173 000 euro att utbilda en magister enligt Undervisnings- och kulturministeriet. En av de dyraste utbildningarna är läkarutbildningen, som har en självklar plats och funktion i samhället. Om vi jämför vad det kostar att utbilda en läkare är det småpotatis i jämförelse med jaktplan, som staten också finansierar. För priset av ett F35A-jaktplan, som eventuellt ersätter flygvapnets Hornet-plan, går det att utbilda knappa 1 050 läkare vid Helsingfors universitet. I proportion till det här är utbildning relativt billigt och sätter man det här i perspektiv till det vad utbildningen ger samhället kan man undra hur motiverat det är att skära ned så kraftigt i utbildningen.

Vi värnar om att utbildningen också i framtiden ska vara gratis. Både löntagare och företagare betalar en hög skatt som finansierar bland annat utbildning. Unga människor upplever redan nu ett stort tryck från samhället att klara inträdesförhör, leva knappt på ett krympande studiestöd och mera studielån för att sedan vara högutbildade och snabbt slussas in i en arbetsmarknad där arbetslösheten bland högutbildade är rekordhög.

Att lägga till terminsavgifter i ekvationen, som i förlängningen leder till en högutbildad befolkning som är skuldsatt upp till öronen före sitt första jobb är katastrofalt. Se hur unga i USA inte kan flytta ut från sina föräldrahem på grund av enorma studielån. Det är något som inte hör hemma i den nordiska välfärdsstaten.

Trots att ekonomin är begränsad måste de unga få en verklig chans att lyckas med sin framtid. Historieböckerna fylls med idiotiska beslut och bra beslut – låt oss lämna den avgiftsfria utbildningen där som ett bra beslut!

Emma Tcheng Ordförande Fredrik Gräsbeck Verksamhetsledare Svensk Ungdom i Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning