Turism-vd: Meningen var att underlätta resandet, inte göra det svårare

Social- och hälsovårdsministeriet vill skärpa bestämmelserna om lågriskländer. Bild: Mikael Piippo/SPT

I dag kan regeringen fatta beslut om en omtvistad förordning som skulle skärpa inreserestriktionerna.

På eftermiddagen har regeringen ett extrainsatt möte. Då behandlas möjligtvis en förordning om att skärpa kraven för vilka länder som ska klassas som lågriskländer.

– Om vi ser på lagen som godkändes förra veckan så är det självklart att riksdagens vilja var att underlätta resandet till Finland, inte att göra det svårare, säger Timo Lappi, vd för Turism- och restaurangförbundet.

Timo Lappi, vd för Turism- och restaurangförbundet, säger att konkurrensen inom turismbranschen är hård och att Finland borde följa EU:s gemensamma linje. Bild: Timo Niemi

Den färska lagen innehåller flera punkter för att underlätta resandet, bland annat blir det lättare att resa med hjälp av olika slags intyg över vaccin eller negativa tester. Enligt lagen ska inga begränsningar gälla för länder som klassas som gröna, det vill säga lågriskländer. Klassificeringen görs genom en förordning av statsrådet.

Social- och hälsovårdsministeriets förslag att skärpa kriterierna för lågriskländer kom som en överraskning för Lappi. I förslaget krävs en incidens på högst 10 de senaste 14 dygnen, samtidigt som mindre än 1 procent av coronatesterna får vara positiva och det inte får finnas någon risk för att vissa virusvarianter sprids.

– Jag förstår mycket väl att det behövs skärpta regler för till exempel Ryssland, som är det viktigaste landet med tanke på turismen, men där coronaläget är dåligt. Men vi vädjar till regeringen att Finland skulle följa EU:s gemensamma linje.

EU rekommenderar att länder ska klassas som gröna om incidensen de senaste 14 dagarna är under 50, bara andelen positiva test är under 4 procent. Om andelen positiva test är under 1 procent så är gränsen 75.

– Nu är den internationella konkurrensen inom resebranschen synnerligen hård och därför behöver vi ha samma regler som konkurrentländerna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning