Turbulens i svensk energipolitik

Överföringen i näten av vattenkraft i norra Sverige ned till konsumenter i söder slår allt oftare i taket.

Finland pekas i EU-debatten ut som avskräckande exempel på byggandet av ny kärnkraft, den nya reaktorn som kanske blir försenad tiotalet år och dubbelt så dyr som beräknat då beslutet fattades.S...