Tur man inte är en skrake

När jag sitter och tittar på naturen ser den inte ut som att den är särskilt inriktad på ömsesidigt förtroende och gemensam förståelse. Det är svårt utan språk.

Vi kommer med snurran i tjugo knop rakt mot en ruggande skrake. Normalt sett skulle den flyga i väg, men med de nya fjädrarna bara halvvägs ute simmar och småspringer den i stället på vattnet, r...