Tur eller otur avgör svenska valet: långt kvar till ny regering

Centerpartiet och dess ledare Annie Lööf har just nu avrundningarna emot sig. Bild: TT / Henrik Montgomery

Det preliminära valresultatet är just nu så jämnt att otur eller tur med avrundningar kan avgöra vilket block som blir störst. Onsdagen kan bli en riktig valrysare. De runt 200 000 utlandsröster och sena förtidsröster som då räknas kan få mandat att hoppa över.

– Just nu har Alliansen haft lite otur med avrundningarna, säger Svante Linusson, matematikprofessor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och tidigare expert åt Valprövningsnämnden.

I nuläget har såväl Moderaternas som Liberalernas och Centerpartiets andel röster procentuellt avrundats nedåt, vilket gör att de tappar det sista mandatet åt fel håll. I motsvarande mån har Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas röstandel avrundats uppåt, enligt Svante Linusson.

Kan svänga

I antal skiljer det för närvarande 29 053 röster till de rödgrönas fördel emellan blocken. Om de sista runt 200 000 rösterna, bland annat utlandsröster och sena förtidsröster, som sluträknas på onsdag alternativt senast torsdag, trillar in till allianspartiernas favör kan det få det nuvarande mandatläget 144–142 till de rödgrönas fördel att förändras. Resultatet mellan blocken är så jämnt att avrundningar helt enkelt kan avgöra valet.

– Ja, det kan det absolut göra, säger Svante Linusson.

Det är inte ens säkert att det block som får flest antal röster också får fler mandat i riksdagen än motståndarsidan.

På måndagskvällen hoppade ett mandat över från C till SD sedan en felräkning uppmärksammats. Men marginalen var extremt liten, sju röster, enligt Svante Linusson. Det gör att SD i nuläget har haft tur med en avrundning uppåt.

Flest röster ingen garanti

Men trots allt, baserat på tidigare val är det inte troligt att de sent räknade rösterna kommer att kasta om mandatfördelningen mellan blocken, däremot inom blocken. Svante Linussons analys är att S tappar ett mandat till MP, som vid tidigare val fått förhållandevis många av onsdagsrösterna. Samtidigt kan det bli så att SD tappar ett mandat till något av allianspartierna och att det hoppar ett mandat inom Alliansen.

Å andra sidan kanske de rådande valvindarna, där MP gått svagt, ruckar på tidigare mönster.

Just nu står mandatläget 144 mandat till det rödgröna blocket, 142 mandat till Alliansen medan Sverigedemokraterna sitter på 63 mandat, enligt svenska Valmyndigheten.

Definitivt resultat på fredag

Bland de röster som ännu inte räknats i det svenska riksdagsvalet finns utlandsröster och en del förtidsröster. Eftersom få röster skiljer blocken kan dessa röster vara avgörande. Ett uppdaterat valresultat kommer på onsdag medan det slutgiltiga resultatet är att vänta på fredag.

Riksdagen öppnar

Den 25 september öppnar Sveriges riksdag. Men redan den 24 ska ledamöterna välja talman och vice talmän för perioden 2018–2022. Praxis har sedan 1982 varit att talmannen väljs från det största partiet i den grupp som har majoritet.

Statsministeromröstning

Om Socialdemokraternas Stefan Löfven sitter kvar ska riksdagen rösta om det senast två veckor efter att den nyvalda riksdagen har samlats. Talmannen bestämmer exakt tidpunkt. Den borgerliga alliansen har gått ut med att man kommer att rösta emot Löfven som statsminister.

Om fler än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej måste Löfven avgå.

Därefter är det talmannens ansvar att ta fram förslag till ny statsminister. Sammanlagt kan talmannen lägga fyra förslag. Om inget godkänns ska extraval hållas inom tre månader.

Att få igenom sin budget

Regeringen måste presentera sin budget för riksdagen senast den 15 november. En budget behöver inte få en majoritet av rösterna i riksdagen, men den måste bli störst för att inte kunna utmanas av oppositionens budget.

Beslut om extraval

Om statsministern inte får igenom sin budget kan man utlysa extraval, men det kan göras först tre månader efter riksdagens öppnande. Valet måste sedan äga rum inom tre månader från det att statsministern utlyst valet. Att ett extraval sker i Sverige är väldigt ovanligt, senast det hände var 1958.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning