Tuomioja: Bra att Apple tar striden med FBI

– Det är ju klart att om man en gång har gett med sig i en sådan fråga, hur skulle man då kunna stoppa det när nästa fall kommer? säger tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja. Bild: Martti Kainulainen

Tvisten mellan teknologijätten Apple och den federala polismyndigheten FBI kommer att få vittomfattande följder, bedömer tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP).

Erkki Tuomioja har följt med den uppmärksammade konflikten mellan Apple och FBI om att låsa upp massmördaren Syed Farooks mobiltelefon med intresse. Enligt den före detta utrikesministern är det positivt att Apple inte gått med på FBI:s krav.

– Det är första gången en stor amerikansk firma tar juridisk strid om var gränsen går för att kunna inskränka individens privata rättigheter, säger Tuomioja.

– Utgångspunkten är nu ett konkret brottsfall, men om FBI får som de vill visar det att man kan forcera amerikanska firmor att göra vad som helst, fortsätter han.

Historisk erfarenhet pekar enligt Tuomioja på att fallet blir ett prejudikat.

– Det är ju klart att om man en gång har gett med sig i en sådan fråga, hur skulle man då kunna stoppa det när nästa fall kommer?

Tuomioja drar paralleller till Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA:s gigantiska nätspionage.

– Utifrån den information som läckt ut genom Snowden har vi sett att det egentligen inte finns några gränser för massövervakning, om bara de tekniska möjligheterna ges. Nu är det frågan om att tvinga Apple att ge FBI dessa möjligheter.

Tvisten handlar visserligen inte alls enbart om individens rätt till privatliv kontra statens säkerhetsövervakning. Också ekonomiska intressen spelar en tung roll.

– Kunderna kan börja köpa utländska apparater där det inte är möjligt att öppna krypteringen på samma sätt. Amerikanska firmor har därför ett kommersiellt intresse av att bevara rätten till att skydda privat information, säger Tuomioja.

Privatskyddet börjar redan nu vara så kringskuret det kan bli, menar Tuomioja.

– Det blir allt svårare att bevara någonting alls privat om man använder statsmaktens hela apparatur och all den informationsteknologi som finns. Fallet kommer att få vittomfattande följder, hur det än går. Så man kan bara önska Apple lycka till.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning