Tuomas Pyrhönen importerar litauisk orgelmusik

Tuomas Pyrhönen. Bild:

Organisten Tuomas Pyrhönens cd upptar verk av sju tämligen obekanta litauiska tonsättare.

ORGEL

The Road to Silence

Tuomas Pyrhönen, orgeln i Pauluskyrkan i Helsingfors

(Fuga)

Organisten Tuomas Pyrhönens cd upptar verk av sju tämligen obekanta litauiska tonsättare. Musiken har kommit till under åren 1902–2007 och presenterar en rätt imponerande stilskala.

Äldst är Mikalojus Kostaninas Čiurlionis ciss-mollfuga (1902), en rakryggad kontrapunkt i Regerstil. Vytautas Bacevičius Chanson lituanienne, koralartad, homofon, kunde fungera som preludium till Čiurlionis fuga. Osvaldas Balakauskas Sonat nr 1 (1965/1972) är skivans mest ambitiösa verk i en klar och energisk neoklassisk stil medan Onuté Narbutaité i The Road to Silence (1980) bygger upp stundom brutala clusters i en lite föråldrad avangardistisk stil.

Charmigast är Teisutis Makačinas Armenian Sketchbook (1989), sex meditationer med folkloristiska accenter över egna melodier. Vidmantas Bartulis Moonlight (2001) beskriver ett mycket dramatiskt månsken med aggressiva ostinaton. Originellast är Rytis Mažulis som i Canon sumus komponerat(?) endast rytmer medan organisten själv ska besluta om tonhöjderna. Tempot är dessutom så långsamt att man knappast kan tala om rytmer, snarare tidsvärden.

Detta är Tuomas Pyrhönens fjärde cd, en meningsfylld presentation av hos oss mestadels obekant musik. Pyrhönen hanterar orgeln i Pauluskyrkan professionellt, tonhöjderna i Mažulis Canon sumus är valda med omsorg och återhållsamhet och registreringarna, i synnerhet i Makačinas Armenian Sketchbook, valda med smak och omsorg.

Folke Forsman

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning