Tummen upp för små studentbostäder

Från och med nästa år får man bygga mindre studentbostäder. Den nya förordningen ska minska städernas bostadsbrist.

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen. En av de mest centrala ändringarna gäller minimistorleken för bostäder för studerande. Förordningen träder i kraft vid årsskiftet.

I likhet med tidigare bestämmelser, ska en bostadslägenhet vara minst 20 kvadratmeter, utom i fråga om studentbostäder. I studentbostäder får den personliga delen av bostaden vara 16 kvadratmeter, förutsatt att det finns gemensamma utrymmen till de boendes förfogande i samma byggnad.

Studentbostäder är avsedda för studerande som är berättigade till studiestöd, enligt samma praxis som i Sverige.

– Jag hoppas att denna ändring ska påskynda byggandet av nya studentbostäder med innovativa planlösningar och på det viset lindra bristen på studentbostäder, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

Också Sari Multala (Saml) glädjer sig över den nya förordningen.

– Det här är ett steg i rätt riktning. I de stora städerna finns ett skriande behov av både studentbostäder och små bostäder överlag. I dagens läge räcker studentbostäderna bara till en tredjedel av studenterna. Byggnormer och regleringar har gått isär med studenternas behov och krav. Den här förändringen ger mer frihet att bygga bostäder med studenterna som utgångspunkt, säger Multala.

Förordningen om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen ersätter den nuvarande förordningen om bostadsplanering. Innehållet är i stora drag detsamma, men den nya förordningen förtydligar kraven på bostadsbyggnader, planeringen av byggnadsplatser, egenskaperna hos utrymmen avsedda för boende och reparations- och ändringsarbeten.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00