Tummen ned för Malms flygplats igen

Malms flygplats en av de bäst bevarade flygplatser som byggts före andra världskriget och som fortfarande är i bruk, påstås det i en färsk rapport. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Stadsstyrelsen i Helsingfors ändrar inte på beslutet att bygga bostäder på flygplatsen i Malm.

Det är ett medborgarinitiativ som tvingat stadsstyrelsen till ny debatt i markanvändningsfrågan som stötts och blötts många gånger. Initiativet, som går ut på att bevara och utveckla flygverksamheten på Malm, röstades ned med siffrorna 10–5 vilket är detsamma som "föranleder inga åtgärder".

– Det är ändå lite intressant att jag fick med mig två Samlingspartister, säger Marcus Rantala (SFP) som gjorde motförslaget till stadsstyrelsens utlåtande.

Förutom Laura Rissanen och Ulla-Maja Urho var det Sannfinländaren Nina Huru och Centerns Terhi Peltokorpi som röstade med Rantala.

Stadsstyrelsens utlåtande till medborgarinitiativet går vidare till stadsfullmäktige. Den senaste diskussionen om flygplatsen i Malm har av vissa politiker redan betecknats som en ny teaterföreställning. Och sant är det att det ska mycket till för att beslutet att bygga bostäder i området för 20 000–25 000 invånare ska rivas upp.

– Omröstningen i stadsstyrelsen bäddar för en riktigt intressant diskussion i fullmäktige, säger Marcus Rantala.

Malms flygplats utnämndes för en vecka sedan till ett av de sju mest hotade kulturarvsobjekten i Europa. Det är kulturarvsorganisationen Europa Nostra och Europeiska investeringsbankens institut som svarar för utnämningen.

Enligt dem är Malms flygplats en av de bäst bevarade flygplatser som byggts före andra världskriget och som fortfarande är i bruk.

– Vi ska i alla fall vara väldigt medvetna om k-märkningen när vi fattar beslut, säger Rantala.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03