Tullens generaldirektör får fortsätta trots domen

Antti Hartikainen i Helsingfors tingsrätt den 19 april. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Finansministeriet vidtar inga åtgärder mot tullens generaldirektör Antti Hartikainen som tidigare i maj dömdes för tjänstebrott på grund av jäv.

Den 4 maj dömde Helsingfors tingsrätt Antti Hartikainen för brott mot tjänsteplikt och nu meddelar Finansministeriet att de har gjort en helhetsbedömning av situationen och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder.

– Med beaktande av Hartikainens betydande ställning som generaldirektör för Tullen ser ministeriet mycket allvarligt på hans dom i tingsrätten, skriver Finansministeriet i sitt pressmeddelande.

Ministeriet betonar att jävbestämmelserna är grundläggande för hållbar förvaltning, men anser inte att det är nödvändigt att vidta tjänstemannarättsliga åtgärder.

Hartikainen dömdes till 10 dagsböter efter att han misslyckats med att avlägsna sig under Tullens ledningsgrupps möte i november 2015. Mötet behandlade ett ärende som indirekt påverkade hans frus anställning på Tullen. Hartikainen meddelade att han var jävig när ärendet togs upp, men hade ändå inte avlägsnat sig från mötesrummet. Enligt Hartikainen berodde det på att ärendet kom upp plötsligt och behandlades snabbt.

Här kan du läsa mera om fallet:

Tullens högsta chef dömd för tjänstebrott

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02