Tullen varnar för hälsofarliga halter i snusliknande nikotinpreparat

För tillfället saluförs preparat som innehåller upp till 50 milligram nikotin per portion, säger bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen. Bild: SPT

De som beställer via nätbutiker kan inte veta den verkliga nikotinhalten i preparatet.

Under våren har Tullen beslagtagit en rekordmängd nikotinpreparat i post- och fraktförsändelser. Tullaboratoriets undersökningar visar att nikotinhalterna har varierat mycket. De har varit högre eller till och med 40 procent mindre än vad som deklarerats, skriver Tullen i ett pressmeddelande.

– För tillfället saluförs preparat som innehåller upp till 50 milligram nikotin per portion och vars nikotinhalt i verkligheten kan vara högre än så, säger bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

– Eftersom nikotinpreparat inte har jämn kvalitet vad nikotinhalten beträffar skulle försäljningen och risken med användning av dem kunna jämföras med läkemedelsförfalskningar. Köparen kan inte lita på bipacksedelns eller handelsplatsens information. Användaren tar en medveten hälsorisk när hen använder preparatet, fortsätter Sinkkonen.

Nikotinpreparat indelas i fyra klasser: xstrong, strong, normal, soft. Enligt informationen i bipacksedlar och på handelsplatser har nikotinhalten ligger i de olika klasserna på 16, 14, 8 och 6 milligram per gram.

Alla nikotinpreparat som Tullen undersökt överskrider den gräns som Fimea satt för receptfria nikotinpreparat, det vill säga 4 milligram per portion. Import och försäljning av nikotinpreparat regleras genom läkemedelslagen.

Under våren har Tullen beslagtagit nästan 300 försändelser. Under samma tid förra året låg siffran på under tio. Tillväxten av importen av nikotinpreparat förklaras delvis av vårens coronapandemi som försvårat införseln av snus som innehåller tobaksväxt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning