Tullen varnar för designdrog i förfalskade läkemedel

Bild: HBL-arkiv

Tullen har beslagtagit tre partier förfalskade läkemedel som innehåller designdrogen etizolam – ett snabbverkande ångestdämpande bensodiazepinderivat med hypnotisk verkan.

Etizolam säljs främst i Indien och Japan i lagliga läkemedelspreparat, men etizolam är mest känd som designdrog.

Tullen i Finland beslagtog under år 2015 och 2016 sammanlagt över 5 600 etizolamtabletter, 850 etizolam-lappar och ungefär tio gram etizolampulver. Fram till mitten av oktober i år har Tullaboratoriet upptäckt drogen i 1089 tabletter, 670 lappar och över sju gram nästan rent etizolampulver.

Under de senaste åren har rekordstora mängder bensodiazepinderivat beslagtagits i tolv europeiska länder. Flera av dessa, inklusive etizolam, klassificerades som narkotika i Finland år 2016.

Tanklöshet kan leda till döden

Förfalskade läkemedlen saknar ofta effekt, men kan också innehålla livsfarliga ämnen. Förutom hälsorisker, kan den illegala handeln med läkemedel leda till identitetsstölder och kreditkortsbedrägerier.

Förfalskade läkemedel är en miljardbusiness. Man kan av ren tanklöshet göra sig skyldig till läkemedelsbrott, men även narkotika- och dopningsbrott. Enligt Tullen hänger den illegala läkemedelshandeln ofta ihop med annan brottslig verksamhet. Aktörerna är desamma som i handeln med narkotika och dopningspreparat.

I vanliga fall går det inte att avgöra om läkemedlet man beställt på nätet är äkta med blotta ögat. I två av partierna som beslagtogs såg etizolamtabletterna ut som Pfizers Xanax och i det tredje partiet som Roches Valiumtabletter. De förfalskade tabletterna innehöll mer än en miligram etizolam per tablett.

Illegala och förfalskade läkemedel säljs och marknadsförs bland annat via skräppost.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning