Tullen effektiverar bekämpningen av afrikansk svinpest – labradorvalpen Rico lär sig sniffa fram olagliga livsmedel

Rico blir tullens nya mathund. Han ska börja med att bekanta sig med sin kommande arbetsplats, Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den fyra månader gamla labradoren Rico ska hindra bland annat afrikansk svinpest från att spridas till Finland via livsmedel. Om sjukdomen når landet kan det leda till miljonförluster för svinuppfödningen och köttindustrin.

Fotograferna flockas kring den nya mathunden Rico då han presenteras för medierna på Helsingfors–Vanda flygplats. Den fyra månader gamla labradoren ska skolas till att hitta olagliga livsmedel på flygplatsen.

– Rico var den modigaste och piggaste av valparna vi tittade på. Därför valdes han till uppgiften, säger Kimmo Linden. Han är tullinspektör och fungerar som Ricos hundförare.

Ett år av skolning

Rico är fortfarande valp och har inte börjat lära sig hitta livsmedel ännu. Han kan ännu inte gå ned för trapporna vid flygplatsen, så husse får bära honom.

Rico har ändå alla förutsättningar för att lyckas som mathund.

– Labradorer är lätta att skola och fungerar bra bland människor, vilket är viktigt för just den här uppgiften, säger Linden.

Rico och Linden ska jobba, men också bo tillsammans. Ett gott samarbete mellan förare och hund är viktigt för att nå resultat. Utbildningen börjar direkt.

– Vi har övat beteende, och nästa steg för Rico är att lära känna flygplatsen. Här är mycket ruljangs och det måste hunden vänja sig vid.

Rico ska lära sig sniffa fram kött- och mjölkprodukter först om fem månader. Under sommaren 2020 ska han börja jobba med sina operativa uppgifter.

Rico är den andra hunden som skolas till mathund i Finland. Den första mathunden Aino började sitt jobb i juni förra året. I maj 2019 hade hon upptäckt omkring tusen kilogram olagligt införda livsmedel.

– Aino jobbar främst längs den ryska gränsen, medan Rico i första hand kommer att sköta uppgiften på flygplatsen, säger Linden.

Han tror att det är möjligt att fler hundar i framtiden skolas till att hitta livsmedel som kan sprida virussjukdomar.

Tullen informerar om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en av de senaste i raden av sjukdomar som sprids via livsmedel. I och med att sjukdomen spridits till ett flertal EU-länder, bland annat Baltikum, Polen och Rumänien, och dessutom finns i Kina och dess grannländer, har tullen vidtagit åtgärder för att hindra sjukdomen från att nå Finland.

– Vi fokuserar mycket på förebyggande arbete. Förutom att skola hundar försöker vi informera resenärerna om sjukdomen, säger tullöverinspektör Erik Dannbäck.

Enligt honom har resenärerna ett stort ansvar när det gäller att förhindra spridningen av afrikansk svinpest. De som reser vet ofta vilka regler som gäller, men många vet inte att sjukdomen sprids via livsmedel.

– Vi försöker informera alla senast då de kommer till Finland, men det skulle vara bra för resenärer att känna till att de inte får ta med sig animaliska produkter redan vid avfärden från ett annat land, till exempel Kina.

Inga fall av afrikansk svinpest har ännu påträffats i något av de nordiska länderna. Dannbäck tror ändå att det finns risk att sjukdomen når Tyskland och därefter snabbt sprider sig till Danmark och Sverige.

– I det här fallet är det bra att vi nästan bor på en ö.

Afrikansk svinpest har också påträffats i Ryssland, vilket innebär att det är viktigt för tullen att bevaka östgränsen.

Kimmo Linden är Ricos hundförare och husse. Linden säger att Rico var den modigaste och piggaste valpen av kandidaterna till jobbet som mathund. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Kan få ödesdigra konsekvenser

Även jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) var på plats. Han säger att afrikansk svinpest är ett stort hot mot den finländska köttindustrin.

– Om sjukdomen når Finland kan det innebära en förlust på tiotals miljoner euro för svinuppfödningen och köttindustrin.

Leppä säger att man hela tiden jobbar för att förhindra att djursjukdomar sprids till Finland, och att afrikansk svinpest nu är en av de sjukdomar som kräver omfattande åtgärder.

Jord- och skogsbruksministern är glad att det inom ett år kommer finnas två hundar som kan leta rätt på olagliga livsmedel som är på väg in i Finland.

– Hundarna är väldigt effektiva. Vi vet redan att den äldre mathunden Aino har gjort ett bra jobb och jag tvivlar inte på att Rico kommer vara lika effektiv.

Tullhunden Aino hittade omkring tusen kilogram olagliga livsmedel på ungefär ett år. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin.

Dödlig för svin men smittar inte människor.

Sprids genom direktkontakt med svin, via svinets sekret och produkter som innehåller svinkött.

Det finns inget vaccin eller annan behandling mot sjukdomen.

Viruset är mycket tåligt och kan leva i flera år i fryst griskött.

Inga fall av sjukdomen har förekommit i Finland än så länge.

Om det skulle upptäckas på en svingård skulle man tvingas avliva alla svin på gården och göra sig av med allt som kan sprida sjukdomen.

Sjukdomen kan i värsta fall orsaka förluster på tiotals miljoner för svinuppfödningen och köttindustrin i Finland.

Sjukdomsfall har upptäckts i Ryssland och inom EU i bland annat Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Ungern. Sjukdomen finns även i Asien.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning