Tullen beslagtog rekordmängd snus, dopningsmedel och ecstasy i fjol

Tullen beslagtog 6 744 kilo snus i fjol. Bild: SPT

Tullen avslöjade sammanlagt 2 753 narkotikabrott år 2018. Bland annat fastnade 188 000 ecstasytabletter i tullen.

Antalet ecstasytabletter som beslagtogs av tullen växte explosionsartat i fjol. Sammanlagt beslagtog tullen 188 000 ecstasytabletter i fjol, medan antalet beslagtagna tabletter var cirka 19 000 år 2017.

Enligt tullen har man stött på mycket ecstasy i de fem senaste årens narkotikabeslag.

Tullen avslöjade sammanlagt 2 753 narkotikabrott i fjol. Av dem var 281 grova. Tullen beslagtog 1 060 kilo narkotika, vilket var över 2 000 kilo mindre än år 2017. Minskningen beror framför allt på att beslagen av kat och hasch minskade.

Förutom narkotika beslagtog tullen 6 744 kilo snus och cirka 587 500 tabletter eller ampuller dopningsmedel i fjol. Bägge noteringarna är rekord.

Mängden beslagtaget dopningsmedel var nästan fem gånger så stor som år 2017 men antalet dopningsbrott förändrades inte nämnvärt. Enligt tullen smugglas dopningsmedel i allt större partier, och ett parti kan bestå av upp till tusen ampuller eller flera kilo testosteron.

Tullen uppskattar att samhällsnyttan av dess brottsbekämpning var cirka 39 miljoner euro i fjol. Därtill bedömer tullen att man bekämpade ekonomisk brottslighet till ett värde av 18 miljoner euro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46