Tullen beslagtog dopningsmedel värda 2,5 miljoner – transit utnyttjas i samband med smuggling

Tullen beslagtog 900 kilogram illegala dopnings- och läkemedel i samband med ett avslöjande under hösten 2018. Enligt Tullen är transit och felaktiga varubeskrivningar vanligt vid smuggling av illegala preparat. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Tullen rapporterar att de beslagtog 900 kilo illegala dopnings- och läkemedel i ett fall av transittransport och tullagring under hösten 2018.

Enligt Tullen utnyttjas transit och felaktiga varubeskrivningar systematiskt vid olaglig införsel av dopningsmedel.

Under hösten 2018 avslöjade tullen ett fall av transittransport och tullagring av 900 kilo illegala dopnings- och läkemedel. Preparaten härstammade från Kina och transporterades till Finland via Tyskland, Polen och Turkiet.

Enligt Tullen rörde det sig om anabola steroider, tillväxthormoner, testosteron och andra läkemedel som räknas som dopningsmedel. Alla beslagtagna preparat är illegala och värdet på dem beräknas vara omkring 2,5 miljoner euro.

Tullen har tillsammans med Europol och andra länders myndigheter undersökt fallet som grovt dopningsbrott, läkemedelsbrott och olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Tullen avslöjade ett liknande fall 2017 och överlag går det att se att samma mönster upprepas. Tusentals kilo illegala läkemedel har tidigare anlänt till Finland och därefter beslagtagits i Tyskland.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46