Tullen avslöjade omfattande smuggling - salufördes i Tor-nätet

Tullen har avslöjat ett omfattande fall av olaglig införsel och distribution av dopningsmedel och läkemedel.

Två personer från Norra Savolax misstänks sedan augusti i fjol ha importerat, tillverkat och distribuerat dopningsmedel till olika delar av Finland genom det anonyma Tor-nätverket.

De misstänkta skaffade dopningsmedlen och råvarorna som behövdes för tillverkning av dopningsmedel huvudsakligen från Kina och Tyskland.

Enligt Tullens förundersökning var det sammanlagda värdet på de dopnings- och läkemedel som sålts och de som beslagtogs av Tullen 360 000 euro.

Ärendet har gått vidare till åtalsprövning vid Östra Finlands åklagarämbete. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46