Tukes test gällde tygmasker

För engångsbruk har EU tydligt definierade krav, men på tygmasker finns däremot ännu inga sådana krav vare sig inom EU eller nationellt.

Debatten i HBL kring nyttan av munskydd har tyvärr fått en beklaglig vinkling på grund av att man tydligen kunnat missförstå det ursprungliga referatet av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) undersökning (HBL 17.12.2020). Tukes test gällde uttryckligen effektiviteten av tygmasker, även kallade munskydd för allmänt bruk (på finska kansanmaskit). Vad gäller så kallade kirurgiska mun- och nässkydd för engångsbruk har EU tydligt definierade krav, men på tygmasker finns däremot ännu inga sådana krav vare sig inom EU eller nationellt. Därför är Tukes undersökning av just tygmasker värdefull i sig, men resultaten bör inte missförstås att gälla också övriga typer av ansiktsmasker och munskydd. Närmare information finns också på svenska på Tukes hemsida www.tukes.fi.

Sune Lang, medicine licentiat, Karis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning