Tukes: Självsäkring vid klättring inomhus blir allt vanligare men medför risker för klättrarna

Klättring med självsäkrande utrustning blir vanligare, enligt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Bild: Needpix

Klättring är en förhållandevis trygg hobby men användningen av självsäkrande utrustning ökar riskerna, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Det har skett allvarliga olyckor och tillbud när kunder vid klättringsställen glömt att säkra sig själva och fallit ner från höga väggar, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Enligt Tukes har användningen av självsäkrande utrustning ökat vid inomhusklättring.

– Vi är oroade över att fler människor blir skadade när de självsäkrande utrustningarna blir populärare. Självsäkrande utrustningar gör serviceleverantörens arbete enklare, vilket kan locka mer oerfarna aktörer som saknar erfarenhet av klättringsverksamhet till branschen, säger överinspektör Petteri Mustonen vid Tukes i ett pressmeddelande.

Tukes har granskat femton inomhusklättringsställen i Finland och konstaterar att klättring verkar vara en förhållandevis trygg aktivitet. Vid många klättringsställen kan man ägna sig både åt toppreps- och ledklättring på höga väggar och åt klättring utan rep på låga väggar.

Alla serviceleverantörer hade ett säkerhetsdokument i enlighet med konsumentsäkerhetslagen men alla använde sig inte av dokumentet i säkerhetsarbetet. Dessutom saknade en del klättringsställen bokföring om olycksfall.

Vissa klättringsställen använder sig av friskrivningsklausuler som kunderna ska kvittera, men Tukes påpekar att en serviceleverantör alltid ansvarar för att en tjänst är säker.

– Det är inte möjligt att överföra ansvaret för säkerheten på kunden, säger Mustonen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning