Tukes: Höga halter av skadliga kemikalier i färgämnen för tatuering

Bild: Mostphotos

Färger för tatuering och permanent pigmentering innehåller ofta farliga ämnen som kan orsaka till exempel cancer eller nedsatt fertilitet. Det visar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes undersökning.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har undersökt färger som används för tatuering och permanent pigmentering – och hittat skadliga kemikalier i många av dem. Åtta av tjugo färgämnen som Tukes testat innehöll så höga halter av skadliga kemikalier att halterna överskred Europarådets rekommendation för färger för tatuering och permanent pigmentering.

De skadliga ämnen som Tukes hittade var aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller som bly eller nickel. Ämnena kan till exempel orsaka cancer eller ha negativa effekter på möjligheten att få barn.

Tukes skaffade färgämnena som testades från finländska företag och två olika näthandlar. Tukes har kontaktat företagen som sålt skadliga färgämnen och krävt att företagen slutar sälja färgerna.

Åtta av tjugo färger som används för tatuering och permanent pigmentering innehöll för höga halter av skadliga ämnen i Säkerhets- och kemikalieverket Tukes test. Bild: Tukes

Enligt Tukes har färger för tatuering och permanent pigmentering inte testats av finländska myndigheter förut. Det finns överlag väldigt lite forskning om färgämnenas hälsoeffekter, vilket gör det svårt att fastställa gränsvärden för skadliga ämnen i färgerna.

– På grund av otillräckliga forskningsresultat är det ofta inte möjligt att ange några trygga koncentrationsgränser, säger överinspektör Petteri Talasniemi i Tukes pressmeddelande.

För tillfället finns det ingen särskild lagstiftning för färger för tatuering och permanent pigmentering, men Europeiska unionen har inlett en process för att ändra på det.

Tukes uppmanar alla som planerar att låta tatuera sig att kontrollera om de färger som tatueraren använder är trygga och försäkra sig om att hygiennivån under tatueringsprocessen är god.

Färgämnen som innehöll för höga halter av skadliga ämnen i Tukes test:

Intenze – The Alex De Pase series, magenta (LOT SS265).

Arte stylo, Café (LOT 180624).

Biotouch micro pigments, black (partinummer 30845).

Mastor permanent make up, dark pink M307 (MGF:2016.03.12 EXP 2019.03.12).

Dynamik BLK (LOT 12026230).

Bloodline all purpose black (exp: 01/22).

Color king black.

Color king orange.

Tukes testresultat är partispecifika.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning