Tudelning under ett halvt sekel

Obama framstod under sin presidenttid ofta som en jämförelsevis diplomatisk idealist till skillnad från både företrädare och hans efterträdare som kraftigt har tudelat USA.Bild: Ty Wright